Eisiau bod yn rhan o CARN? Gwnewch gais i fod yn aelod

Hon yw’r flwyddyn olaf y bydd CARN yn cael ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru drwy gynllun Creu Cymunedau Cyfoes, STAMP. Felly, er mwyn sicrhau dyfodol i CARN, i allu parhau i gynnig cyfleoedd arbennig a datblygu, rydym yn ceisio creu incwm i sicrhau cynaliadwyedd CARN fel sefydliad hunain gynhaliol ar gyfer y dyfodol.  Un o’r ffyrdd y gallwn ni wneud hynny, yw ein bod yn cynnig ffi aelodaeth blynyddol i CARN.

AELODAETH 

 • Aelodaeth Unigol £25.00 (I’w dalu unwaith a ddewis i fod yn aelod CARN) 
 • Manteision bod yn aelod
 • Disgownt ar sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai
 • Yn gyntaf i wybod am gyfleoedd a digwyddiadau
 • Proffil ar wefan STAMP gyda delweddau a dolen at eich gwefan eich hun / cyfryngau cymdeithasol
 • Arddangosfa flynyddol CARN
 • Defnydd o adnoddau
 • Pecyn croeso

Bydd y ffi aelodaeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol

 • Buddsoddi yn brosiect creadigol a arweinir gan artistiaid
 • Er mwyn helpu i ariannu’r sgyrsiau a digwyddiadau rhwydweithio yn ystod y flwyddyn
 • Helpu costau cyflenwi deunydd marchnata megis cardiau post, posteri, cyhoeddiadau
 • Helpu costau yswiriant o offer a llogi offer ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd, gweithdai

 

Os ydych chi yn awyddus i fod yn aelod llenwch y ffurflen isod neu am rhagor o wybodaeth cyylltwch â: carn.post@gmail.com