Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Amdan

Nod STAMP yw cyfoethogi’r prosiectau adfywio a dilynir drwy gynnwys elfennau artistig ynddynt a gafwyd drwy drafodaeth ac sydd wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn yr adnabyddiaeth o’r lleoliad. Drwy:-

  • Sefydlu Fforwm Deialog fydd yn ymroi i geisio barn pobl sy’n barod i rannu eu hatgofion, dealltwriaeth a’u gobeithion am leoedd gydag eraill. Bydd y Fforwm Deialog yn cynnwys y gymuned, yr artistiaid a’r partneriaid adfywio.
  • Cynllunio cyfres o ddigwyddiadau a ddyluniwyd i edrych ar themâu sydd wedi eu hanelu i ddatgelu.
  • Dylunio a chreu gofod deialog dros dro ar Safle’r Ynys.
  • Sefydlu Adfywiad Celf Caernarfon
  • Comisiynu cyfres o ymyriadau artistig ar, ac yn y dref sydd wedi codi o’r filltir sgwâr ac sy’n gallu bod ar amrywiaeth o ffurfiau.Ariannir STAMP gan gynllun Creu Cymunedau Cyfoes, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth am Cynllun Creu Cymunedau Cyfoes,  http://www.celf.cymru/celf-yng-nghymru/ysbrydoli/cynnal/creu-cymunedau-cyfoes

Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon:- https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau/Adfywio/Menter-Adfywio-Glannau-a-Chanol-Tref-Caernarfon.aspx