Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

GALWAD AM GYNIGION – Artist/Wneuthurwr Ffilm

Rydym yn chwilio am gynigion gan Artistiaid a Gwneuthurwyr Ffilm, neu gyfuniad, i greu ffilmiau byr yn dathlu Caernarfon. Mae hyd at 4 comisiwn ar gael. Yn bosibl, efallai y byddant yn cael eu dangos mewn man newydd ei greu o fewn adeilad Terfynell Rheilffordd yr... read more

I’R MÔR

Galwn am ddatganiad o ddiddordeb gan artistiaid i fod yn rhan o brosiect arbennig yn nhref Caernarfon. Yn dilyn llwyddiant y ddwy arddangosfa STAMP Castell ddiwethaf, bydd Castell 03 yn dychwelyd eleni gyda’r ffocws thematig ‘I’r Môr’ I gydfynd... read more

Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol

Mae disgyblion pump o ysgolion ardal Caernarfon wedi bod yn brysur yn ymweld â Gefail yr Ynys yn ystod yr Hydref, i weld gôf wrth ei waith ac i greu gweithiau celf mewn metel.                             Pan aeth grwp o blant Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla i’r efail ym... read more

Adfywiad Bae Caerdydd

Rydym wedi ysgrifennu yn ddiweddar am gyfraniad STAMP i adfywiad Caernarfon drwy’r celfyddydau. Rydym eisioes wedi ysgrifennu hefyd am gynlluniau tebyg yn Lerpwl ac ym Methyr Tudful. Yn yr erthygl hon, edrychwn ar adfywiad Bae Caerdydd. Yn y 1830au amlygwyd yr angen... read more

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

Artistiaid Preswyl

Bydd yr ail set o artistiaid preswyl yn gweithio yng Ngefail yr Ynys dros fis Awst a mis Medi. Cerflunydd cyfrwng cymysg yn Arfon, Gwynedd yw Mike Murray a chyfansoddwr cyfoes sy’n chwarae sawl offeryn yn Dutch Uncles, y band o Fanceinion, yw Robin Richards. Cadwch... read more

Digwyddiad: CARNafan

Dewch draw i’r CARNafan yn Cei Llechi Caernarfon, rhwng 6:30h a 8yh ar 1af Medi 2017. Byddwn yn cynnal lansiad CARNafan a dathlu diwedd preswyliad Rita Ann. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch y poster gan glicio... read more

Cyfle arall

Comisiwn Creadigol Storiel, Bangor Amgueddfeydd a’r Celfyddydau Cyngor Gwynedd. Teitl:    Cam 1 : Prosiect Cymunedol yn arwain at  greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor Hyd y Cytundeb: Canol Medi 2017 – diwedd... read more

Gefail yr Ynys – apwyntiad artistiaid preswyl

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ail bâr o artistiaid preswyl wedi dechrau ar eu cyfnod preswyl, mis o hyd, yn yr efail yng Ngefail yr Ynys, Caernarfon. Mae paru artist lleol o Wynedd â rhywun sy’n byw yn bell i ffwrdd mewn cyfnod preswyl yn golygu cyfnewid sgiliau a... read more

Gefail yr Ynys: Arddangosiad Tywallt Copr

Caiff ymwelwyr gyfle i gael cipolwg ymlaen llaw ar waith David Snoo Wilson a Llyr Erddyn, artistiaid preswyl Gefail yr Ynys, yn yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn cael ei chynnal ym Modedern, Ynys Môn eleni. Bydd y ddau yn rhoi arddangosiad o dywallt copr yn ystod y... read more

Dathlu’r celfyddydau yng Nghaernarfon gyda Gŵyl Arall

Mae Gŵyl Arall yn ŵyl i’r celfyddydau sydd yn cael ei chynnal mewn nifer o leoliadau o gwmpas Caernarfon bob haf. Buom yn siarad gyda’r cyd-sylfaenydd, Nici Beech, i ddarganfod mwy. Cafodd Gŵyl Arall ei hysbrydoli gan Ŵyl Talacharn, gŵyl ymwelodd Nici â hi gyda’i... read more

CARNafan Galw am Artistiaid

GALW AM ARTISTIAID Galw am ffilmiau byr i arddangos yn CARNafan yn ystod Gwyl Arall, 7, 8, 9 o Orffennaf Cyfle i fod yn rhan o lansiad CARNafan  Cyfle AM DDIM i arddangos eich gwaith fidio Galw ar Artistiaid Fidio i arddangos eu gwaith yn CARNafan, sef gofod newydd... read more

Aelodaeth CARN

Eisiau bod yn rhan o CARN? Gwnewch gais i fod yn aelod Hon yw’r flwyddyn olaf y bydd CARN yn cael ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru drwy gynllun Creu Cymunedau Cyfoes, STAMP. Felly, er mwyn sicrhau dyfodol i CARN, i allu parhau i gynnig cyfleoedd arbennig a... read more

Brȋff i ymgeiswyr: cyfle artist preswyl

Prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Stamp ac Addo yw’r cyfnod preswyl hwn. Bwrsari: £2,000 am 1 mis, yn cychwyn mis Gorffennaf 2017 Dyddiad cau ceisiadau: 16eg Mehefin 2017 Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth artistiaid a gwneuthurwyr â dull... read more

Brȋff i ymgeiswyr: cyfle artist preswyl yng Ngwynedd

Prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Stamp ac Addo yw’r cyfnod preswyl hwn. Bwrsari: £1,000 am 1 mis, yn cychwyn fis Gorffennaf 2017 Dyddiad cau ceisiadau: 20fed Mehefin 2017 Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth artistiaid a gwneuthurwyr â dull... read more

Datblygiadau Gefail yr Ynys

Gefail gyda chyfleusterau gweithio metel yn ardal Cei Llechi Caernarfon yw Gefail yr Ynys. Mewn cydweithrediad ag artistiaid a gwneuthurwyr leol, a’r sawl sydd yn ymddiddori, bydd y gofod yn cael ei agor ar gyfer ystod eang o ddefnyddwyr fel rhan o raglen Creu... read more

Mae Gen i Go’: rhwydwaith o atgofion yn ffurfio

Mae gwirfoddolwyr Mae Gen i Go’, prosiect i recordio atgofion trigolion Caernarfon sy’n cael ei arwain gan GISDA, wedi cwblhau misoedd o gasglu ac nawr mae’r atgofion cyntaf bron yn barod i weld golau dydd ar ffurf rhwydwaith cyffrous o gwmpas Dre.... read more

Y WAL

Mae STAMP mewn cydweithrediad â Galeri yn gwahodd artistiaid CARN i ddylunio map creadigol  yn dangos lleoliadau a phrosiectau STAMP ar y wal yn Galeri. Pwrpas y wal yn Galeri ydy rhoi’r cyfle i artistiaid ddylunio/paentio’r wal yn fyw o flaen gynulleidfa a ymwelwyr y... read more

Trip i UnDegUn, Wrecsam

Mae CARN (Rhwydwaith Artistiaid Adfywio Caernarfon) yn trefnu trip i ymweld ag oriel UndegUn yn Wrecsam ar ddydd Iau, 13eg o Ebrill a wedi  trefnu i gael sgwrs gyda rhai o drefnwyr y sefydliad David Grey, yn o gystal â rhai o’r artistiaid. Byddwn hefyd yn ymweld... read more

Deuddydd o Brofiad Theatr Synhwyrol, gyda Iwan Brioc

Dewch i brofi deuddydd o Theatr Synhwyrol, ar yr 20fed-21ain o Ebrill, o dan arweiniad Iwan Brioc. Mi fydd y profiad AM DDIM ac mi gewch chi ginio am ddim hefyd! Cychwynnodd Mae Gen i Go’ ym mis Ionawr gyda phenwythnos o hyfforddiant arloesol gan Iwan i’r... read more

Galw am Wirfoddolwyr – Castell02

Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae  STAMP: Caernarfon yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb cydweithio gyda tîm STAMP Castell 02 o ddydd Gwener 12fed – Dydd Sul 14 Mai, 2017. Mi fydd yr penwythnos yn gyffrous gyda gwaith celf gan artistiaid yn cael... read more

Gefail yr Ynys yn agor ar gyfer Cer i Greu, 2017

Newyddion da! Fel rhan o benwythnos Cer i Greu mae Gefail yr Ynys yn agor ei drysau Sadwrn a Sul Ebrill 8fed a 9fed 10yb-12 ac 1-3yp Gweithdai Celf i Blant a Theuluoedd AM DDIM a Dangosiadau Gof am Ddim Galwch draw yng Ngefail yr Ynys i gymryd rhan – dim angen... read more

Ymyraethau Celfyddydol CARN

1. QR Codes Mae’r elfen yma yn ran anferth o’r prosiect. Dyma sut bydd trigolion a thwristiaid yn cael mynediad i atgofion synhwyrol pobl am Gaernarfon. Bydd QR cod unigryw yn cael ei greu ar gyfer pob recordiad ac yna yn cael eu gosod yn yr union fan sy’n cael ei... read more

Galw am Artistiaid – CASTELL 02

Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae’r digwyddiad yn dychwelyd gyda STAMP: Castell02 o ddydd Gwener 12fed – Dydd Sul 14 Mai, 2017. Rydym yn gwahodd artistiaid i gynnig syniadau ar gyfer gwaith celf safle-benodol ac ymyraethau celfyddydol ar gyfer STAMP... read more

Yr hen gelfyddyd Gymreig o Adrodd Stori

Mae adrodd straeon yn draddodiad hynafol yng Nghymru, ac yn gelfyddyd yr ydym yn ei chyflawni yn fedrus!  Yn y dyddiau pan nad oedd y sgiliau o allu darllen ac ysgrifennu yn gyffredin i bawb, roedd y grefft o adrodd stori yn werthfawr. Nid yn unig gan ei fod yn ddull... read more

Canolfan Soar ac adfywiad Merthyr Tudful

Yn ei hanterth Merthyr Tudful oedd tref fwyaf Cymru. Ar ei phwynt isaf fe’i trawyd gan gythrwfl economaidd a diweithdra uchel. Ond mae’r ardal wedi ffynnu yn y blynyddoedd diwethaf ar ôl buddsoddi yn y celfyddydau a’r Gymraeg yng Nghanolfan Soar, sef Canolfan... read more

Y celfyddydau ac adfywio Lerpwl

Pan adeiladwyd Doc Albert yn Lerpwl yn y 19eg ganrif cafodd system ddocio chwyldroadol ei chreu ac mae hanes Doc Albert yn llawn agweddau arloesol tebyg. Ond y trawsnewidiad dros y 30 mlynedd diwethaf yw’r hyn sydd wir yn rhoi Doc Albert, a Lerpwl, ar fap celfyddydol... read more

Arddangosfa o gynlluniau Cei Llechi

Ar 25 a 26 Ionawr, bydd cyfle i’r cyhoedd weld a thrafod y cynlluniau cyffrous sy’n cael eu cynnig i ddatblygu gweithdai crefftwyr ar Gei Llechi fel rhan o’r gwaith cyffrous o adfywio’r glannau yng Nghaernarfon, Mae cynlluniau Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon i gael... read more

GALWAD AGORED am Artist Arweiniol.

Rydym yn dymuno penodi artist neu gydweithfa o artistiaid i weithio’n gydweithredol ar dri o’r cynlluniau yng Nghaernarfon, i sicrhau cydlyniad a chysondeb yr elfen artistig drwy gydol a rhwng y datblygiadau. Yn ddelfrydol, dymunwn weld yr artist yn:... read more

Y blodau pabi yn denu miloedd o ymwelwyr

Mae arddangosfa “Poppies: Weeping Window” a gafodd ei harddangos am y tro cyntaf yn Nhwr Llundain yn 2014 i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr, i’w gweld ar hyn o bryd yng Nghastell Caernarfon. Mae’r arddangosfa deimladwy sydd i’w gweld yng Nghastell Caernarfon... read more

Penwythnos Gŵyl Arall, Gefail Yr Ynys.

Hoffai STAMP ddiolch yn fawr i aelodau Gŵyl Arall, CARN am gydlynu ac arwain gweithgareddau ar Safle Gefail yr Ynys yn ystod yr penwythnos. Cafwyd chwip o benwythnos er gwaetha’r tywydd! Braf oedd gweld gymaint o amrywiaeth o gynulleidfaoedd a chyfranogwyr yn profi’r... read more

STAMP- Gwyl Arall

Mae STAMP yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ar Safle’r Ynys, Cei Llechi yn ystod Gwyl Arall. Mi fydd cyfres o weithgareddau celf a drefnwyd gan CARN sef Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon sydd yn rhan o brosiect STAMP yn digwydd ar y safle drwy gydol y... read more

Cyflwyniad i waith metel, Miranda Meilleur

Mae Miranda Meilleur yn ddylunydd gof arian yn gweithio gyda amrywiaeth o waith metel gwerthfawr. Mae hi’n cynhyrchu darnau unigryw o waith metel megis bowlenni, llwyau ymarferol a cherfluniau. Mae ei gwaith wedi arddangos yn rhyngwladol ac mae hi ar hyn o bryd yn... read more

Arddangosfa Cerdyn Post A5

Fe’ch gwahoddir i fod yn rhan o’r arddangosfa hon yng Ngefail yr Ynys, Cei Llechi, Caernarfon sydd wedi ei drefnu gan CARN (Rhwydwaith Artistiaid Adfywio Caernarfon). Mae gwahoddiad i chi greu darn o waith celf gan ddefnyddio unrhyw dechneg, unrhyw gyfrwng ac... read more

Sgwrs ADDO Creative

Sgwrs gan Tracy Simpson o Addo Creadigol fydd yn trafod sut i ddatblygu prosiectau, ymateb i alw cyfleon artistig, creu ceisiadau cryf a gweithio mewn partneriaeth. Bydd hi hefyd yn cyflwyno y pecynnau diweddar maent wedi greu i ddatblygu partneriaid creadigol. Pris... read more

Gweithdy MIKE MURRAY

Dydd Gwener,10fed o Fehefin Gweithdy Bore:10am –12:30pm Gweithdy Prynhawn:1:30pm– 4pm Cyfle i ddefnyddio’r efail gymunedol Gefail Yr Ynys, byddwch yn cael y cyfle I ddefnyddio’r efail ar gyfer creu syniadau Celf a Dylunio ac arbrofi a chreu cerfluniau gyda deunyddiau... read more

ORIAU AGOR , Gefail yr Ynys

Pryd: Llun/Mawrth/Mercher- Drwy gydol mis Mehefin. Amser: 10y.b—4y.h Dewch i weld be sy’n mynd ymlaen ar y safle, croeso i chi gofrestru eich diddordeb i gymryd rhan yn y cynllun. Rydym yn galw ar bobl i gymryd rhan yn yr prosiect. Rydym yn chwilio am bobl sydd gyda... read more

Gweithdy weldio a gwaith metel i ddechreuwyr

Nos Fercher, 8 Mehefin 6-8yh Gweithdy ymarferol i ddechreuwyr mewn weldio a gwaith metel. Bydd y sesiwn yn cyflwyno cyfranogwyr i arc weldio, i ddefnyddio offer torri, driliau a rhybedi. Mae hyn yn wers ymarferol, felly gwisgwch dillad ac esgidiau addas a pheidiwch a... read more

STAMP: Tre’r Cofis

Cafwyd Agoriad Swyddogol i arddangosfa Siopau’r Tre’r Cofis yng nghaffi Te a Cofi ar yr 16 o Ragfyr. Llwyddodd Luned Rhys Parri gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr  i greu dros 100 o siopau gyda chymorth y rhai a ddaeth i’r gweithdai cymunedol ym Mhalas Print,... read more

Re:Brand – Rhan 2

Mae rhan dau o Re:Brand yn dod i’w ben. Mae criw drosodd yn Stiwdio Franwen wedi bod yn brysur iawn yn dylunio ei’n logo newydd, adeiladu ei’n gwefan newydd ac yn dysgu ni syt i’w ddefnyddio! Maen’t wedi cyflwyno logo, brand ac gwefan... read more

STAMP:Castell

STAMP: Castell oedd yr arddangosfa gelf a drefnodd STAMP drwy CARN yn ystod penwythnos Gwyl Fwyd Caernarfon. Cafwyd amrywiaeth o berfformiadau cyffrous, cerfluniau a gweithiau aml-gyfrwng a oedd yn ymateb i leoliad unigryw a hanes Castell Caernarfon. Rhoddwydd y cyfle... read more