Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Fe’ch gwahoddir i fod yn rhan o’r arddangosfa hon yng Ngefail yr Ynys, Cei Llechi, Caernarfon sydd wedi ei drefnu gan CARN (Rhwydwaith Artistiaid Adfywio Caernarfon). Mae gwahoddiad i chi greu darn o waith celf gan ddefnyddio unrhyw dechneg, unrhyw gyfrwng ac unrhyw ddehongliad i faint cerdyn post A5; gall fod yn 2D neu 3D, ond rhaid iddo allu cael ei osod ar wal.

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg rhwng Gorffennaf 8-10fed, 2016 sydd hefyd yn cydredeg â Gŵyl Arall, Caernarfon. Bydd agoriad swyddogol ar y nos Wener yr 8fed rhwng 5:00 a 7:00y.h. Croeso cynnes i bawb.

Bydd yr holl weithiau yn cael eu harddangos yn ddienw a bydd angen iddynt i gyd fod ar werth am £10, yr un. Byddwch yn derbyn un hanner a bydd y llall yn mynd ar gyfer codi arian ar gyfer CARN. Nid oes cyfyngiad mewn sawl gwaith hoffech ei arddangos, ond gofynnwn i chi roi eich enw ar y cefn.

Bydd angen i bob darn o waith gyrraedd Uned 5, Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SQ cyn dydd Mercher Gorffennaf y 6ed, gyda eich enw, cyfeiriad, technegau a’r cyfryngau a ddefnyddiwyd yn eich gwaith.

Cysylltwch â Anthony Morris, Menna Thomas neu Rhian Haf gyda unrhyw gwestiynau neu am wybodaeth pellach:
anthonymorrisart@outlook.com
thomas.menna@gmail.com
RhianHaf2@gwynedd.llyw.cymru