STAMP: Tre’r Cofis

STAMP: Tre’r Cofis

Cafwyd Agoriad Swyddogol i arddangosfa Siopau’r Tre’r Cofis yng nghaffi Te a Cofi ar yr 16 o Ragfyr. Llwyddodd Luned Rhys Parri gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr  i greu dros 100 o siopau gyda chymorth y rhai a ddaeth i’r gweithdai cymunedol ym Mhalas Print,...
Re:Brand – Rhan 2

Re:Brand – Rhan 2

Mae rhan dau o Re:Brand yn dod i’w ben. Mae criw drosodd yn Stiwdio Franwen wedi bod yn brysur iawn yn dylunio ei’n logo newydd, adeiladu ei’n gwefan newydd ac yn dysgu ni syt i’w ddefnyddio! Maen’t wedi cyflwyno logo, brand ac gwefan...
STAMP:Castell

STAMP:Castell

STAMP: Castell oedd yr arddangosfa gelf a drefnodd STAMP drwy CARN yn ystod penwythnos Gwyl Fwyd Caernarfon. Cafwyd amrywiaeth o berfformiadau cyffrous, cerfluniau a gweithiau aml-gyfrwng a oedd yn ymateb i leoliad unigryw a hanes Castell Caernarfon. Rhoddwydd y cyfle...