Amdan

Mae CARN yn agored i artistiaid, sefydliadau celf ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau. Mae CARN yn cynnal fforwm cyfathrebu parhaus sydd wedi’i sefydlu arlein drwy Facebook, instagram a thrwy wefan STAMP.

Cynhelir cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn rheolaidd i gyfnewid barn a syniadau gan bawb sy’n ymddiddori yn y celfyddydau yng Nghaernarfon a thu hwnt.

Newyddion

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

Digwyddiad: CARNafan

Dewch draw i’r CARNafan yn Cei Llechi Caernarfon, rhwng 6:30h a 8yh ar 1af Medi 2017. Byddwn yn cynnal lansiad CARNafan a dathlu diwedd preswyliad Rita Ann. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch y poster gan glicio... read more

CARNafan Galw am Artistiaid

GALW AM ARTISTIAID Galw am ffilmiau byr i arddangos yn CARNafan yn ystod Gwyl Arall, 7, 8, 9 o Orffennaf Cyfle i fod yn rhan o lansiad CARNafan  Cyfle AM DDIM i arddangos eich gwaith fidio Galw ar Artistiaid Fidio i arddangos eu gwaith yn CARNafan, sef gofod newydd... read more

Aelodaeth CARN

Eisiau bod yn rhan o CARN? Gwnewch gais i fod yn aelod Hon yw’r flwyddyn olaf y bydd CARN yn cael ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru drwy gynllun Creu Cymunedau Cyfoes, STAMP. Felly, er mwyn sicrhau dyfodol i CARN, i allu parhau i gynnig cyfleoedd arbennig a... read more

Y WAL

Mae STAMP mewn cydweithrediad â Galeri yn gwahodd artistiaid CARN i ddylunio map creadigol  yn dangos lleoliadau a phrosiectau STAMP ar y wal yn Galeri. Pwrpas y wal yn Galeri ydy rhoi’r cyfle i artistiaid ddylunio/paentio’r wal yn fyw o flaen gynulleidfa a ymwelwyr y... read more

Trip i UnDegUn, Wrecsam

Mae CARN (Rhwydwaith Artistiaid Adfywio Caernarfon) yn trefnu trip i ymweld ag oriel UndegUn yn Wrecsam ar ddydd Iau, 13eg o Ebrill a wedi  trefnu i gael sgwrs gyda rhai o drefnwyr y sefydliad David Grey, yn o gystal â rhai o’r artistiaid. Byddwn hefyd yn ymweld... read more

Twitter STAMP

Dilynwch gyfrif Twitter STAMP
@STAMPCaernarfon

Facebook CARN

Edrychwch ar tudalen Facebook CARN ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf ac i siaradwch gyda’r cymyned

Instagram CARN

Edrychwch ar llyniau CARN ar instagram