STAMP: Castell oedd yr arddangosfa gelf a drefnodd STAMP drwy CARN yn ystod penwythnos Gwyl Fwyd Caernarfon. Cafwyd amrywiaeth o berfformiadau cyffrous, cerfluniau a gweithiau aml-gyfrwng a oedd yn ymateb i leoliad unigryw a hanes Castell Caernarfon.

Rhoddwydd y cyfle i ymwelwyr ddarganfod a mwynhau safbwyntiau creadigol gwahanol oedd yn dathlu pensaernïaeth gogoneddus y castell, y tu mewn a’r tu allan.

Mae arbrofi mewn gofodau unigryw fel Castell Caernarfon yn cynnig profiad gwerthfawr i ymwelwyr ar artistiaid”

Diolch i bawb daeth draw i’r castell dros y penwythnos a diolch i bawb am eich cefnogaeth, penwythnos gwych!”
Dywed  Rhian Haf, Cyswllt Creadigol STAMP, arweinydd prosiect Celf yn y Castell;

Am fwy o wybodaeth dilynwch CARN ar facebook neu Instagram.