Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Mae Miranda Meilleur yn ddylunydd gof arian yn gweithio gyda amrywiaeth o waith metel gwerthfawr. Mae hi’n cynhyrchu darnau unigryw o waith metel megis bowlenni, llwyau ymarferol a cherfluniau. Mae ei gwaith wedi arddangos yn rhyngwladol ac mae hi ar hyn o bryd yn ddarlith wraig rhan amser mewn dyluniad cymhwysol ynghyd ac gweithio fel artist llawrydd.

Gweithdy arbennig i gyflwyno cyfranogwyr i waith metel, gwaith gof arian gan ddefnyddio’r efail i greu a datblygu sgiliau i gynhyrchu gwrthrychau 3D unigryw.Byddwch yn dysgu technegau arbenigol yn defnyddio offer llaw ar efail o dan goruchwyliaeth proffesiynol. Bydd bob un cyfranogwr yn cael y cyfle i greu o leiaf un bowlen 3D yr un.

Amser gweithdy: 10:00 – 4:00 pm gyda awr i ginio ( 12-13:00), Iau 23ain o Fehefin.

Gwisgo’n briodol: Esgidiau call (dim sandalau na flip flops), gwallt hir i’w gael ei glymu’n nol, dim gemwaith na sgarffiau.

***Does dim angen sgiliau gwaith metel arnoch i fynychu’r gweithdy ***

Ffoniwch 07979 153 173 i archebu eich lle ar y gweithdy.