Gefail gyda chyfleusterau gweithio metel yn ardal Cei Llechi Caernarfon yw Gefail yr Ynys. Mewn cydweithrediad ag artistiaid a gwneuthurwyr leol, a’r sawl sydd yn ymddiddori, bydd y gofod yn cael ei agor ar gyfer ystod eang o ddefnyddwyr fel rhan o raglen Creu Cymunedau Cyfoes (IPP) y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ei ariannu.

Penodwyd Addo i reoli’r rhaglen a’i datblygu ac maen nhw wrth eu bodd i fod yn rhan o ddatblygu Gefail yr Ynys fel gofod y mae gwneuthurwyr yn ei arwain i Gaernarfon. Mae’r adeilad o bwys hanesyddol fel gefail a bydd yn strwythur allweddol yn natblygu cyfredol safle’r Ynys. Yn y pen draw, rydym yn anelu at ddatblygu model busnes a fydd yn caniatáu i’r gofod barhau fel adnodd agored i bobl leol i ddatblygu sgiliau a chreu pethau newydd.

Sefydliad celfyddydol dielw yw Addo sy’n arbenigo mewn prosiectau curadol gyda phobl. Gellir gweld mwy o wybodaeth am brosiectau cyfredol ac yn y gorffennol yn http://www.addocreative.com/blog-1/ Bydd Addo yn gweithio ar y cyd â Bethan Page, sef gweithiwr celfyddydol proffesiynol ar ei liwt ei hun, i gyflenwi prosiect Gefail yr Ynys.

Ymhlith cyfleoedd i gymryd rhan bydd cyrsiau byrion, artistiaid preswyl, sgyrsiau a seminarau ynghyd â sesiynau mynediad agored. Lansiwyd rhaglen a fydd yn cynnwys cyrsiau byr gydag artistiaid a gwneuthurwyr lleol a digwyddiadau gydag artistiaid preswyl.

Dylan Parry yw ein gof a’n technegydd. Yn ogystal ag arwain cyrsiau ar waith gofaint i ddechreuwyr ac i’r sawl sydd â phrofiad, bydd Dylan hefyd yn agor Gefail yr Ynys ar gyfer sesiynau mynediad agored rheolaidd fel bod defnyddwyr cymwys yn gallu gweithio ar eu prosiectau eu hunain gyda’r cyfarpar gefail a weldio ar y safle.

“Cyfleoedd cyffrous i rhoi cynnig ar ddysgu creu, gwneud a thrwsio gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a rhai dulliau modern. Gellir addasu cyrsiau ar gyfer gofynion unigol.” Dylan Parry

Bydd Miranda Meilleur, gof arian lleol, yn arwain sesiynau mewn gwaith metel a gwaith gof arian. Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn gwneud powlenni rhwyllog a darnau o emwaith arian.

Mae gynnon ni ddiddordeb mewn clywed gan bobl leol am yr hyn yr hoffen nhw weld yn digwydd yn y gofod. Hyd yma, fe’i ddefnyddiwyd ar gyfer sgyrsiau a digwyddiadau a gofynnwyd i ni yn yr ychydig wythnosau diweddar i gynnal perfformiadau theatr a thywallt metel o ffowndri.

Edrychwch ar wefan Stamp http://www.stamp.cymru i weld y rhaglen ddiweddaraf, ymuno â’n rhestr bostio i gael yr wybodaeth ddiweddaraf neu cysylltwch â ni yn gefail@hotmail.com.