Newyddion da!
Fel rhan o benwythnos Cer i Greu mae Gefail yr Ynys yn agor ei drysau Sadwrn a Sul Ebrill 8fed a 9fed

10yb-12 ac 1-3yp
Gweithdai Celf i Blant a Theuluoedd AM DDIM
a Dangosiadau Gof am Ddim

Galwch draw yng Ngefail yr Ynys i gymryd rhan – dim angen bwcio!

Gefail yr Ynys,  Cei Llechi, Caernarfon LL55 2PB

QR code GYY

Am ragor o wybodaeth am Gefail yr Ynys, cysylltwch â info@addocreative.com
Am fwy o wybodaeth am benwythnos Cer i Greu: – https://cerigreu.cymru/what-is-it/