Digwyddiadau

 

CARN Facebook twitter.CARN
14eg o Chwefror, Nos Fawrth YMA, 5:30yh  Clwb Canol Dre, Caernarfon
Pris Mynediad: £3. Sgwrs efo Mererid Velios.o Celfwaith https://www.celfwaith.co.uk/cy
Bydd Mererid yn trafod sut i ymateb a rhoi cais am gomisiwn at ei gilydd ac yn dangos enghreifftiau o waith celf      cyhoeddus/arddangosfeydd dros dro mewn mannau cyhoeddus.
Bydd cyfle i holi cwestiynau a  holi  am gyngor/adborth gan Mererid.

Logo - mae gen i go'
Cyfarfod Gwirfoddolwyr.
Cyfarfod nesaf 23ain o Chwefror, Nos Iau o 4:30y.h wnes 6:30y.h, Caffi Gisda.
Un sesiwn am 4:30y.h a sesiwn arall am 5:30y.h.
Cyfle i ddal fyny efo’r gwirfoddolwyr, trafod ac mapio datblygiadau diweddaraf,rhannu ac golygu atgofion. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Elan yn GISDA ar elan.rhys@gisda.co.uk neu ffoniwch 01286 671153.