Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon cafwyd diwrnod agored ar safle Gefail Yr Ynys, gyda’r haul yn tywynnu a digonedd o fwrlwm yn y dref roedd hi’n bleser cael y cyfle i ddangos yr safle ar efail.

Daeth ymwelydd arbennig iawn heibio Gefail yr Ynys yn y prynhawn, sef Bob Williams a ddechreuodd weithio i Brunswick ar Safle’r Ynys yn 1949 a fuodd yn gweithio yno am 50 mlynedd. Adroddodd hanes ei gyfweliad cyntaf yn y swyddfa ar y safle, drwy gyfrwng y Saesneg, pan glywodd ei fod wedi cael y swydd gyda Brunswick, roedd wrth ei fodd!

Pan ddechreuodd weithio ar y tân roedd yn ennill £1 o gyflog yr wythnos ond gyda 35c o yswiriant gwladol yn cael ei ddiddymu bob wythnos roedd ond yn cael 65c!! Dywedodd ei fod wrth ei fodd yn gweithio gyda thân yn creu bob math o waith metel o giatiau i greu anrheg i’r Frenhines!!

“Fy hoff beth oedd gweithio ar y tân, ro’n ni wrth fy modd!” Meddai.

Soniodd am yr awyrgylch oedd ar y safle pan oedd yn gweithio yno, eglurodd lle roedd y cantin (gwelwch lun isod) a dywedodd eu bod yn cael hwyl yno ac mae yn fanno oedden nhw’n cael cyfle i sgwrsio a thynnu coes.

Daeth a albwm lluniau gydag ef yn dangos y gwaith roedd wedi ei wneud yn defnyddio’r efail ar y safle, mae ei waith a gwaith  gweithwyr Brunswick i’w gweld ar hyd a lled Cymru a dros Glawdd Offa.

Diolch Bob am alw heibio, edrychwn ymlaen i sgwrsio mwy gyda chi yn fuan.

Cafwyd bob math o weithgareddau eraill ar y safle yn ystod y dydd hefyd, gweithdy sgiliau syrcas gan Cimera a gem yr efail sef nocio hoelen 6modfedd mewn i darn o bren gyda’r nifer lleiaf o guro morthwyl! Haws dweud na gwneud, coeliwch chi ni! Ar ddiwedd y dydd tannwyd yr efail am yr ail waith mewn degawd gan Dylan Parry.

Calonogol oedd clywed yr angen i feithrin sgiliau crefftau sy’n prysur diflannu megis gwaith gof! Diolch i bawb a alwodd heibio, dewch draw eto yn fuan!