Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae’r digwyddiad yn dychwelyd gyda STAMP: Castell02 o ddydd Gwener 12fed – Dydd Sul 14 Mai, 2017. Rydym yn gwahodd artistiaid i gynnig syniadau ar gyfer gwaith celf safle-benodol ac ymyraethau celfyddydol ar gyfer STAMP Castell02 yn y Castell ac o gwmpas waliau’r dref. Fel y llynedd, mi fydd STAMP Castell02 yn cyd-redeg â gŵyl fwyd Caernarfon.

Bydd hyd at 12 o weithiau celf yn cael eu dewis a fydd yn ymateb i Gastell Caernarfon a lleoliadau o fewn waliau’r dref, diwylliant a threftadaeth gan gynnig ffyrdd newydd o edrych ac ymgysylltu a phensaernïaeth a hanes y dref. Rydym yn annog ceisiadau aml-gyfrwng gan gynnwys cerfluniau, gosodiadau a pherfformiadau, gwaith digidol. Bydd rhaid i’r artistiaid gydnabod a sicrhau na fydd eu gwaith yn amharu neu effeithio ar safle Treftadaeth y byd, na chynnwys na bod â chysylltiad gwleidyddol. Bydd gofyniad hefyd i gydymffurfio a pholisïau a gweithdrefnau CADW.

Mi fydd yr artistiaid llwyddiannus yn cael ffi o £500 hyd at £1000 ar gyfer eu costau gan gynnwys deunyddiau. Mi fydd na chyllideb ar wahân ar gyfer costau gosod.

Er mwyn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddysgu mwy am y prosiect, ymweld â’r Castell, lleoliadau posib a thrafod syniadau thematig rydym yn cynnig teithiau agored gyda thîm  Castell 02:

 2y.h ac 3:30y.h, Dydd Mercher 15fed o Fawrth

 10y.b ac 11:30y.b, Dydd Sadwrn 18fed o Fawrth

 2y.h ac 3:30y.h, Dydd Sul 19eg o Fawrth.

Mae’n RHAID i’r artistiaid fynychu un o’r diwrnodau agored er mwyn cael eu hystyried i gymryd rhan yng Nghastell 02. Os oes gennych ddiddordeb ymgeisio ond yn methu mynychu dim un o’r dyddiadau uchod cysylltwch â’r tîm.

I archebu eich lle o flaen llaw cysylltwch â Claire Turner, Rheolwraig Celfyddyol Castell 02 ar 07879 426491, stampcastellcymru@gmail.com.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 3ydd o Ebrill, 12 o’r gloch.

Gwewlch copi o’r briff llawn yma â manylion ynglyn a sut i ymgeisio: –Galw am Artistiaid_STAMPcastell02_Cym