Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae  STAMP: Caernarfon yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb cydweithio gyda tîm STAMP Castell 02 o ddydd Gwener 12fed – Dydd Sul 14 Mai, 2017. Mi fydd yr penwythnos yn gyffrous gyda gwaith celf gan artistiaid yn cael eu harddangos o gwmpas waliau’r dref a’r Castell, gan ddathlu’r dref, ei phobl, adeiladau a’i hanes.

Mae STAMP Castell02 yn cyd-fynd gyda’r ŵyl boblogaidd Gŵyl Fwyd Caernarfon, dyma’r ail waith i’r ŵyl lwyddiannus hon gael ei chynnal, mae’r ŵyl yn cynnig ystod eang o weithgareddau i breswylwyr ac ymwelwyr y dref.

Mae na nifer o gyfleoedd i’r gwirfoddolwyr gymryd rhan, gan cynnwys:

  • Cyfarfod, cyfarch a tywys yr cyhoedd o gwmpas yr safleoedd celf.
  • Sicrhau fod y gwaith celf yn ddiogel (arolygu) a disgrifio ac egluro syniadau’r artistiaid i’r gynulleidfa fel eu bod yn cael y profiad gorau posib (dehongli)
  • Bod o gymorth gyda’r gweithgareddau celf i’r cyhoedd.
  • Bod o gymorth i gofnodi profiadau’r ymwelwyr/cyfranogwyr drwy ddosbarthu holiaduron, neu cymryd recordiau byr.

Gwahoddir yr gwirfoddolwyr i fynychu diwrnod hyfforddiant cynefino cyn y penwythnos fel eich bod yn deall eich rôl, ac yn gyfarwydd gyda gosodiad yr digwyddiad.

Os oes gennych ddiddordeb, a wnewch chi os gwelwch yn dda lenwi’r ffurflen gais STAMP Castell02 Ffurflen Gais Gwirfoddoli_Cymraeg, a’i ddychwelyd i stampcastellcymru@gmail.com erbyn 5.y.h, Dydd Mawrth, 18fed o Ebrill, 2017, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Claire Turner, Rheolwr Celfyddydol ar 07879 426 491.