Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Rydym yn chwilio am gynigion gan Artistiaid a Gwneuthurwyr Ffilm, neu gyfuniad, i greu ffilmiau byr yn dathlu Caernarfon. Mae hyd at 4 comisiwn ar gael. Yn bosibl, efallai y byddant yn cael eu dangos mewn man newydd ei greu o fewn adeilad Terfynell Rheilffordd yr Ucheldir, yn ogystal â lleoliadau eraill ar draws Caernarfon.

Neilltuwyd £2,500 fel cyllideb sefydlog ar gyfer pob comisiwn i gynnwys holl ffioedd yr artist, deunyddiau, costau cyfieithu, llogi ystafelloedd cyfarfod ac unrhyw gostau eraill a ddaw.

Dylai’r cais gael ei gyflwyno gyda’r wybodaeth a’r gofynion isod:

  • Cynnig (heb fod yn fwy na dwy ochr papur A4) yn dwyn sylw at eich cysyniad ffilm
  • Hyd at 10 delwedd digidol mewn dogfen PDF, dolen at wefan gyfredol neu showreel hyd ar 10 munud o hyd. Dylid rhifo’r holl waith gan gynnwys pennawd, dyddiad, mesuriadau a chyfrwng
  • CV diweddar
  • Amcangyfrif cyllid
  • Cadarnhad eich bod ar gael ar gyfer y gwaith a dilyn yr amserlen a ddarparwyd

Anfonwch eich cais at rhian.stamp@yahoo.com erbyn 12:00 hanner dydd Ebrill 3ydd 2018

Briff – Brief_Caernarfon_Film_Final