Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ail bâr o artistiaid preswyl wedi dechrau ar eu cyfnod preswyl, mis o hyd, yn yr efail yng Ngefail yr Ynys, Caernarfon. Mae paru artist lleol o Wynedd â rhywun sy’n byw yn bell i ffwrdd mewn cyfnod preswyl yn golygu cyfnewid sgiliau a chyfle i weithio gyda grwpiau a chymunedau lleol.

Robin Richards – Dutch Uncles

Robin Richards

Cyfansoddwr cyfoes sy’n chwarae sawl offeryn yn Dutch Uncles, y band o Fanceinion, yw Robin. Mae ganddo ddiddordeb mewn cydweithio ag artistiaid eraill a throchi ei hun mewn thema neu le i greu gweithiau newydd. Mae llawer o’i ddarnau wedi’u creu ar themâu rhythmig, melodig a mathemategol. Roedd y cyfle i ymgorffori rhai o’r rhain mewn lle gyda photensial sonig a chyffredinolrwydd hanesyddol fel Gefail yn apelio ato ac yn ei hybu i wneud cais am y cyfnod preswyl.

Dywed Robin “Ar ôl clywed am y cyfle i artist preswyl yng Ngefail yr Ynys, a minnau wedi cydweithio o’r blaen gyda gwneuthurwyr ffilmiau a cherddorion eraill, roedd y cyfle i weithio gydag artistiaid a grwpiau cymunedol gwahanol mewn lleoliad sydd mor hanesyddol arwyddocaol yn apelio yn fawr. Rwyf bob amser yn chwilio am brosiectau newydd i arbrofi â nhw o ran fy nulliau cyfansoddi ac mae’r fenter newydd hon yn wahanol i unrhyw beth a wnes i o’r blaen.”

www.robinrichards.co.uk

https://www.facebook.com/robinrichardsmusic/

https://twitter.com/rodinrichards

https://www.facebook.com/dutchuncles/

https://twitter.com/dutchuncles

 Mike Murray

Cerflunydd cyfryngau cymysg yw Mike, ac yn gweithio yn Arfon, Gwynedd. Fel cerflunydd, bu’n gweithio gyda phroses a symudiad.  Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd yn edrych ar wahanol fathau o ddyfeisiadau animeiddio cyn-ffilm (gan gynnwys thaumatropau a soetropau), gyda’r nod o wireddu rhai o’r dyluniadau hyn gan ddefnyddio metel, cyfryngau eraill a darnau beic wedi’u hailgylchu.

Dywed Mike, “Mae gefail yr Ynys wedi fy nghyffroi ers y cychwyn cyntaf. Bum yn dilyn datblygu’r adeilad yn agos ers i mi symud i fyny o Gaerdydd ddwy flynedd yn ôl. Roedd gen i sylfaen dda mewn metel gan i mi raddio mewn Cerflunio o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn 2000 – ar y pryd, Corus Steel oedd yn noddi’r cwrs. Trwy weithio yng Ngefail yr Ynys, y gobaith yw y byddaf yn herio fy sgiliau, a’u datblygu ymhellach trwy iaith metel wedi’i ailgylchu ac animeiddio cynnar”.

Instagram: mike.murray.50767

https://www.facebook.com/mike.murray.50767

www.axisweb.org

www.g39.org

Ynghylch Gefail yr Ynys

Fel rhan o brosiect Stamp, agorwyd Gefail yr Ynys fel gofod gefail gymunedol gydag ystod eang o ddefnyddiau gwaith metel eraill. Mewn cydweithrediad ag artistiaid a gwneuthurwyr lleol, a’r sawl sydd yn ymddiddori, mae’r lle yn cynnig cyfleoedd i fod yn rhan ohono gan gynnwys cyrsiau byrion, artistiaid preswyl, sgyrsiau a seminarau ynghyd â sesiynau mynediad agored.

Menter Creu Cymunedau Cyfoes Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd a llywodraeth Cymru sy’n ariannu STAMP. Am fwy o wybodaeth ynghylch cronfa Creu Cymunedau Cyfoes, ewch i:-

http://www.celf.cymru/celf-yng-nghymru/ysbrydoli/cynnal/creu-cymunedau-cyfoes

Ynghylch Addo

Sefydliad celfyddydol dielw yng Nghymru yw Addo. Mae’n arbenigo mewn rheoli prosiectau curadol a gweithio ar y cyd ag artistiaid, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a phartneriaid yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus i ddatblygu a chyflenwi rhaglenni celfyddydol. Bydd Addo yn gweithio gyda Bethan Page, gweithiwr celfyddydol proffesiynol i gyflawni rhaglen Gefail yr Ynys a Stamp.

http://www.addocreative.com