Caiff ymwelwyr gyfle i gael cipolwg ymlaen llaw ar waith David Snoo Wilson a Llyr Erddyn, artistiaid preswyl Gefail yr Ynys, yn yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn cael ei chynnal ym Modedern, Ynys Môn eleni.

Bydd y ddau yn rhoi arddangosiad o dywallt copr yn ystod y digwyddiad, am hanner dydd ar Awst 9fed yn ‘Yr Ardd Brofi’, fydd nesaf at Y Lle Celf ar Faes yr Eisteddfod.

Bydd yr arddangosfa’n tynnu sylw at brosiect Gefail yr Ynys, sydd yn gweld gefail a chyflesterau gwaith metel hanesyddol yn ailagor ar lan y dŵr yng Nghaernarfon, fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer arddangosiadau a chyrsiau hyfforddi mewn nifer o dechnegau gwaith metel, gan gynnwys creu gemwaith.

Mae Gefail yr Ynys yn rhan o brosiect ehangach i ailddatblygu ‘Safle’r Ynys’ ar y Cei Llechi i ddarparu gweithdai a gofodau manwerthu ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr Caernarfon – fel rhan o adfywiad Caernarfon drwy’r celfyddydau gan STAMP.

Mae’r ddau artist yn adnabyddus am eu gwaith gyda metelau a, thrwy eu cysylltiad gyda Gefail yr Ynys, mae’r ddau wedi mwynhau’r cyfle i rannu syniadau ac i arbrofi ar dechnegau a dulliau gyda’i gilydd.

Mae gan Llyr, sydd o Gaernarfon, ddiddordeb mewn gweithio gyda mwynau, ac mae wedi bod yn arbrofi yn ddiweddar gyda chreigiau o Fynydd Parys ar Ynys Môn – safle chwarelu copr hanesyddol. Bydd y digwyddiad tywallt copr yn yr Eisteddfod yn gysylltiedig â’r gwaith hwn.

Mae David, sydd yn wreiddiol o Fryste, yn artist sydd yn arbenigo mewn dulliau castio. Mae’n cael ei ysbrydoli gan rinweddau y metel tawdd – “anhygoel, prydferth, symudliw a pheryglus” – ac yn mwynhau rhannu’r profiad tywallt metel.

Fel artistiaid preswyl yn Gefail yr Ynys, mae Llyr a David wedi gweithio i greu’r offer gefail y byddent yn ei ddefnyddio yn ystod yr arddangosiad tywallt copr yn yr Eisteddfod. Bydd yr offer hwn ar gael i artistiaid eraill i’w ddefnyddio yn Gefail yr Ynys ar ôl i’w cyfnod preswyl ddod i ben. Bydd hyn yn gadael cymynrodd parhaol o arbenigedd lleol mewn creu gwaith celf drwy gastio metelau ymhell i’r dyfodol.

I ddarganfod mwy am Gefail yr Ynys, yn cynnwys manylion am y cyrsiau hyfforddiant gwaith metel, ewch i http://www.stamp.cymru/cy/project/gefail-yr-ynys/