Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

celf + cymuned + adfywio = stamp

Nod STAMP yw i gyfoethogi prosiectau adfywio Caernarfon drwy ddefnydd o'r celfyddydau a cymuned.

adfywio trwy celf a chymuned

Nod STAMP yw i gyfoethogi prosiectau adfywio Caernarfon drwy ddefnydd o'r celfyddydau a cymuned.

Ein Prosiectau

Newyddion

GALWAD AM GYNIGION – Artist/Wneuthurwr Ffilm

Rydym yn chwilio am gynigion gan Artistiaid a Gwneuthurwyr Ffilm, neu gyfuniad, i greu ffilmiau byr yn dathlu Caernarfon. Mae hyd at 4 comisiwn ar gael. Yn bosibl, efallai y byddant yn cael eu dangos mewn man newydd ei greu o fewn adeilad Terfynell Rheilffordd yr... read more

I’R MÔR

Galwn am ddatganiad o ddiddordeb gan artistiaid i fod yn rhan o brosiect arbennig yn nhref Caernarfon. Yn dilyn llwyddiant y ddwy arddangosfa STAMP Castell ddiwethaf, bydd Castell 03 yn dychwelyd eleni gyda’r ffocws thematig ‘I’r Môr’ I gydfynd... read more

Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol

Mae disgyblion pump o ysgolion ardal Caernarfon wedi bod yn brysur yn ymweld â Gefail yr Ynys yn ystod yr Hydref, i weld gôf wrth ei waith ac i greu gweithiau celf mewn metel.                             Pan aeth grwp o blant Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla i’r efail ym... read more

Twitter STAMP

Dilynwch gyfrif Twitter STAMP @STAMPCaernarfon

Facebook STAMP

Hoffwn tudalen Facebook STAMP i siaradwch gyda’r cymyned

Cysylltu

Cysylltwch efo STAMP


Derbyn diweddariadau


Instagram STAMP

Dilynwch gyfrif Instagram STAMP

CARN


Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon

Mae CARN yn agored i artistiaid, sefydliadau celf ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau.

Mae CARN yn cynnal fforwm cyfathrebu parhaus sydd wedi’i sefydlu arlein drwy Facebook, instagram a thrwy wefan STAMP.