celf + cymuned + adfywio = stamp

Nod STAMP yw i gyfoethogi prosiectau adfywio Caernarfon drwy ddefnydd o'r celfyddydau a cymuned.

adfywio trwy celf a chymuned

Nod STAMP yw i gyfoethogi prosiectau adfywio Caernarfon drwy ddefnydd o'r celfyddydau a cymuned.

Ein Prosiectau

Newyddion

Adfywiad Bae Caerdydd

Rydym wedi ysgrifennu yn ddiweddar am gyfraniad STAMP i adfywiad Caernarfon drwy’r celfyddydau. Rydym eisioes wedi ysgrifennu hefyd am gynlluniau tebyg yn Lerpwl ac ym Methyr Tudful. Yn yr erthygl hon, edrychwn ar adfywiad Bae Caerdydd. Yn y 1830au amlygwyd yr angen... read more

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

Twitter STAMP

Dilynwch gyfrif Twitter STAMP @STAMPCaernarfon

Facebook STAMP

Hoffwn tudalen Facebook STAMP i siaradwch gyda’r cymyned

Cysylltu

Cysylltwch efo STAMP


Derbyn diweddariadau


Instagram STAMP

Dilynwch gyfrif Instagram STAMP

CARN


Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon

Mae CARN yn agored i artistiaid, sefydliadau celf ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau.

Mae CARN yn cynnal fforwm cyfathrebu parhaus sydd wedi’i sefydlu arlein drwy Facebook, instagram a thrwy wefan STAMP.