celf + cymuned + adfywio = stamp

Nod STAMP yw i gyfoethogi prosiectau adfywio Caernarfon drwy ddefnydd o'r celfyddydau a cymuned.

adfywio trwy celf a chymuned

Nod STAMP yw i gyfoethogi prosiectau adfywio Caernarfon drwy ddefnydd o'r celfyddydau a cymuned.

Ein Prosiectau

Newyddion

Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol

Mae disgyblion pump o ysgolion ardal Caernarfon wedi bod yn brysur yn ymweld â Gefail yr Ynys yn ystod yr Hydref, i weld gôf wrth ei waith ac i greu gweithiau celf mewn metel.                             Pan aeth grwp o blant Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla i’r efail ym... read more

Adfywiad Bae Caerdydd

Rydym wedi ysgrifennu yn ddiweddar am gyfraniad STAMP i adfywiad Caernarfon drwy’r celfyddydau. Rydym eisioes wedi ysgrifennu hefyd am gynlluniau tebyg yn Lerpwl ac ym Methyr Tudful. Yn yr erthygl hon, edrychwn ar adfywiad Bae Caerdydd. Yn y 1830au amlygwyd yr angen... read more

Twitter STAMP

Dilynwch gyfrif Twitter STAMP @STAMPCaernarfon

Facebook STAMP

Hoffwn tudalen Facebook STAMP i siaradwch gyda’r cymyned

Cysylltu

Cysylltwch efo STAMP


Derbyn diweddariadau


Instagram STAMP

Dilynwch gyfrif Instagram STAMP

CARN


Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon

Mae CARN yn agored i artistiaid, sefydliadau celf ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau.

Mae CARN yn cynnal fforwm cyfathrebu parhaus sydd wedi’i sefydlu arlein drwy Facebook, instagram a thrwy wefan STAMP.