Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Galwn am ddatganiad o ddiddordeb gan artistiaid i fod yn rhan o brosiect arbennig yn nhref Caernarfon.

Yn dilyn llwyddiant y ddwy arddangosfa STAMP Castell ddiwethaf, bydd Castell 03 yn dychwelyd eleni gyda’r ffocws thematig ‘I’r Môr’ I gydfynd â 2018 Blwyddyn y Môr Llywodraeth Cymru. Mae STAMP yn rhan o Raglen Creu Cymunedau Cyfoes (IPP) Cyngor Celfyddydau Cymru, sef y Rhaglen adfywio dan arweiniad y celfyddydau. Dan arweiniad Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth â Galeri, CADW a Chymunedau yn Gyntaf, mae’r rhaglen yn cwmpasu gwaith prosiect creadigol gyda nifer o grwpiau cymunedol, artistiaid a sefydliadau ledled yr ardal.

Yr artist Manon Awst fydd yn arwain y prosiect Castell 03, ac yn cydlynu rhwng 8 a 10 prosiect safle-penodol ar gyfer wythnos o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd rhwng 15 – 24 Mehefin 2018.

Hoffem glywed gan bob math o artistiaid, perfformwyr, crefftwyr, a bydd cyfle i bob un gydweithio ag arbenigwyr o feysydd amrywiol (gan gynnwys ecoleg, archaeoleg, hanes, llenyddiaeth, cerddoriaeth, dawns) ar gyfer creu darn o gelf yn ymateb i safle penodol o fewn y Castell neu yn y dref ar y thema ‘I’r Môr’.

Mae cyllid o hyd at £2000 ar gael ar gyfer bob gwaith celf, sy’n cynnwys ffi’r artist a holl ddeunyddiau ac offer technegol.

Anfonwch CV, datganiad byr (dim mwy nag un dudalen A4) yn amlinellu eich diddordeb yn y prosiect ynghyd ag enghreifftiau o waith blaenorol i manonawst@hotmail.co.uk. Mae croeso i chi ebostio os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â’r cais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn y ceisiadau yw 30 Mawrth 2018.

Rhagor o wybodaeth:STAMP Castell03-Galw am artistiaid-Call for artists