Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Mae prosiect i gofnodi atgofion trigolion Caernarfon am y dref yn gobeithio hyfforddi gwirfoddolwyr i gyfweld â phobl ar gyfer y prosiect.

Mae’r elusen GISDA o Gaernarfon yn mynd ati i gynnal prosiect gyda STAMP a fydd yn casglu atgofion pobl leol am Gaernarfon. Enw’r prosiect yw “Mae gen i go’ ”. Maes o law, bydd atgofion y trigolion, a fydd yn cael eu cofnodi fel rhan o’r prosiect, yn cael eu defnyddio i dywys ymwelwyr ar daith synhwyraidd o gwmpas y dref.

Iwan Brioc, sy’n arbenigwr o fri rhyngwladol mewn marchnata creadigol, sydd yng ngofal rhan greadigol y prosiect, a fydd yn cynnwys taith ac ynddi elfennau clywedol a gweledol i atgoffa pobl o sut le oedd Caernarfon yn y gorffennol – ac yn y gorffennol diweddar hefyd.

Mae angen gwirfoddolwyr i gyfweld â phobl o bob oed a chefndir sydd â stori i’w hadrodd, a bydd Iwan Brioc yn hyfforddi’r gwirfoddolwyr ar sut i gynnal y cyfweliadau.

Cynhelir yr hyfforddiant ar 13, 14 a 15 Ionawr 2017. Gobaith GISDA yw hyfforddi pymtheg o wirfoddolwyr i gyd.

Bydd y deunydd clywedol a gweledol sy’n deillio o’r prosiect yn cael eu cynhyrchu yn defnyddio technegau a fformatau arloesol, gan gynnwys llwybrau clywedol a chodau QR.

Os hoffech wirfoddoli i gymryd rhan, cysylltwch â GISDA ar 01286 671153.