Newyddion a digwyddiadau

GALWAD AM GYNIGION – Artist/Wneuthurwr Ffilm

Rydym yn chwilio am gynigion gan Artistiaid a Gwneuthurwyr Ffilm, neu gyfuniad, i greu ffilmiau byr yn dathlu Caernarfon. Mae hyd at 4 comisiwn ar gael. Yn bosibl, efallai y byddant yn cael eu dangos mewn man newydd ei greu o fewn adeilad Terfynell Rheilffordd yr... read more

I’R MÔR

Galwn am ddatganiad o ddiddordeb gan artistiaid i fod yn rhan o brosiect arbennig yn nhref Caernarfon. Yn dilyn llwyddiant y ddwy arddangosfa STAMP Castell ddiwethaf, bydd Castell 03 yn dychwelyd eleni gyda’r ffocws thematig ‘I’r Môr’ I gydfynd... read more

Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol

Mae disgyblion pump o ysgolion ardal Caernarfon wedi bod yn brysur yn ymweld â Gefail yr Ynys yn ystod yr Hydref, i weld gôf wrth ei waith ac i greu gweithiau celf mewn metel.                             Pan aeth grwp o blant Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla i’r efail ym... read more

Adfywiad Bae Caerdydd

Rydym wedi ysgrifennu yn ddiweddar am gyfraniad STAMP i adfywiad Caernarfon drwy’r celfyddydau. Rydym eisioes wedi ysgrifennu hefyd am gynlluniau tebyg yn Lerpwl ac ym Methyr Tudful. Yn yr erthygl hon, edrychwn ar adfywiad Bae Caerdydd. Yn y 1830au amlygwyd yr angen... read more

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

Artistiaid Preswyl

Bydd yr ail set o artistiaid preswyl yn gweithio yng Ngefail yr Ynys dros fis Awst a mis Medi. Cerflunydd cyfrwng cymysg yn Arfon, Gwynedd yw Mike Murray a chyfansoddwr cyfoes sy’n chwarae sawl offeryn yn Dutch Uncles, y band o Fanceinion, yw Robin Richards. Cadwch... read more

Digwyddiad: CARNafan

Dewch draw i’r CARNafan yn Cei Llechi Caernarfon, rhwng 6:30h a 8yh ar 1af Medi 2017. Byddwn yn cynnal lansiad CARNafan a dathlu diwedd preswyliad Rita Ann. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch y poster gan glicio... read more

Cyfle arall

Comisiwn Creadigol Storiel, Bangor Amgueddfeydd a’r Celfyddydau Cyngor Gwynedd. Teitl:    Cam 1 : Prosiect Cymunedol yn arwain at  greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor Hyd y Cytundeb: Canol Medi 2017 – diwedd... read more

Gefail yr Ynys – apwyntiad artistiaid preswyl

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ail bâr o artistiaid preswyl wedi dechrau ar eu cyfnod preswyl, mis o hyd, yn yr efail yng Ngefail yr Ynys, Caernarfon. Mae paru artist lleol o Wynedd â rhywun sy’n byw yn bell i ffwrdd mewn cyfnod preswyl yn golygu cyfnewid sgiliau a... read more

Gefail yr Ynys: Arddangosiad Tywallt Copr

Caiff ymwelwyr gyfle i gael cipolwg ymlaen llaw ar waith David Snoo Wilson a Llyr Erddyn, artistiaid preswyl Gefail yr Ynys, yn yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn cael ei chynnal ym Modedern, Ynys Môn eleni. Bydd y ddau yn rhoi arddangosiad o dywallt copr yn ystod y... read more

Dathlu’r celfyddydau yng Nghaernarfon gyda Gŵyl Arall

Mae Gŵyl Arall yn ŵyl i’r celfyddydau sydd yn cael ei chynnal mewn nifer o leoliadau o gwmpas Caernarfon bob haf. Buom yn siarad gyda’r cyd-sylfaenydd, Nici Beech, i ddarganfod mwy. Cafodd Gŵyl Arall ei hysbrydoli gan Ŵyl Talacharn, gŵyl ymwelodd Nici â hi gyda’i... read more

Emrys – Argraffwyr

Emrys - Argraffwyr http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/030-Emrys-Llewelyn-Argraffwyr.wav Caernarfon was called the ‘Capitol of Ink’ or the ‘Fleet Street of Wales’ due to all the printers in the town. Emrys recalls the smell of ink... read more

Emrys – Lôn Cae Mur

Emrys - Lôn Cae Mur http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/029-Emrys-Llewelyn-Lon-Cae-Mur-.wav Emrys recalls the milkman and the fish-man coming up the street in horse-drawn carts, selling their produce. All the street’s residents came running out to... read more

Sylvia – Ysgol Maesincla

Sylvia - Ysgol Maesincla http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/028-Sylvia-Cerdded-or-Ysgol.wav Sylvia recalls her last day of school, receiving her results and being carried down the street by an older... read more

Emrys – y lladd-dŷ a warws Corona

Emrys - y lladd-dŷ a warws Corona http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/027-Emrys-Llewelyn-Lladd-dy-a-Warws-Corona-.wav Emrys recalls climbing up the walls of the old abattoir that was here with his friends, to see the animals being shot. He remembers the... read more

Liz – Caffi Maes

Liz - Caffi Maes http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/026-Liz-Jones-Caffi-Maes2.wav Liz recalls the time when she worked at Caffi Maes cafe, making hot chocolate and coffees for the young boys who came there... read more

Mererid – E.T yn y Majestic

Mererid - E.T yn y Majestic http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/025-Mererid-E.T-yn-Majestic.wav Mererid recalls seeing E.T. at the old Majestic cinema when she was 6 or 7 years old, remembering the darkness of the room and not being able to understand... read more

Karen – Pwll nofio’r Foryd

Karen - Pwll Nofio'r Foryd http://www.stamp.cymru/wp-content/uploads/2017/06/024-Karen-Pwll-Nofio-Foryd.wav Karen recalls the red-brick swimming pool filled with sea water on the Foryd that she used to swim in as a child. She remembers the freezing water and the... read more

CARNafan Galw am Artistiaid

GALW AM ARTISTIAID Galw am ffilmiau byr i arddangos yn CARNafan yn ystod Gwyl Arall, 7, 8, 9 o Orffennaf Cyfle i fod yn rhan o lansiad CARNafan  Cyfle AM DDIM i arddangos eich gwaith fidio Galw ar Artistiaid Fidio i arddangos eu gwaith yn CARNafan, sef gofod newydd... read more

Aelodaeth CARN

Eisiau bod yn rhan o CARN? Gwnewch gais i fod yn aelod Hon yw’r flwyddyn olaf y bydd CARN yn cael ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru drwy gynllun Creu Cymunedau Cyfoes, STAMP. Felly, er mwyn sicrhau dyfodol i CARN, i allu parhau i gynnig cyfleoedd arbennig a... read more