Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Hoffai STAMP ddiolch yn fawr i aelodau Gŵyl Arall, CARN am gydlynu ac arwain gweithgareddau ar Safle Gefail yr Ynys yn ystod yr penwythnos. Cafwyd chwip o benwythnos er gwaetha’r tywydd!

Braf oedd gweld gymaint o amrywiaeth o gynulleidfaoedd a chyfranogwyr yn profi’r awyrgylch arbennig ar y safle.

Cafwyd sgwrs ysbrydoledig gan Bedwyr Williams oedd yn un doniol ac onest ynghyd a pherfformiad unigryw. Dangosodd yr cyflwyniad ar perfformiad gan Bedwyr Williams ac Elin Meredydd be’ sy’n bosib i’w wneud ar Safle’r Ynys ar math o berfformiadau, gynulleidfaoedd gall gael ei denu i’r safle unigryw yma yng Nghaernarfon.

Cynhaliwyd gweithgareddau gan CARN megis lliwio defnydd gyda rhwd Gwen Owen, lein ddillad tryloyw Rhona Bowey a cyfle i flasu lemonêd cartref Rita Ann Jones, gweithdy gwaith metel gan Mike Murray.  Roedd y gweithdai metel yn rhai a ddysgodd sgiliau newydd i’r rheiny a fynychodd gan gynnwys ffurfio delweddau ar bapur drwy beidio codi’r pensil oddi ar y papur (anodd iawn!) ac creu delweddau gyda’ch llygaid wedi cau.  Dysgodd Mike y grefft o greu murlun gan ddefnyddio delweddau a metel  ynghyd a thanio’r efail i adael i’r cyfranogwyr brofi gwaith gof, credwch chi i ni mae o’n waith caled ond yn hynod wobrwyol ac yn lot fawr o hwyl!

Yr hyn a brofodd y penwythnos ydy pa mor arbennig yw’r safle a gyda phobl, arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithdai mae modd arbrofi gyda’r safle arbennig hwn a oedd yn unwaith yn gyforiog o brysurdeb diwydiannol.  Crëwyd awyrgylch glos a chartrefol ar y safle gan aelodau CARN a Gŵyl Arall, diolch i chi gyd am benwythnos gwych ac edrychwn ymlaen i weld mwy o bobl yn ymweld ar safle.