Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Mae disgyblion pump o ysgolion ardal Caernarfon wedi bod yn brysur yn ymweld â Gefail yr Ynys yn ystod yr Hydref, i weld gôf wrth ei waith ac i greu gweithiau celf mewn metel.

                           

Pan aeth grwp o blant Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla i’r efail ym mis Hydref, buon nhw’n gweithio hefo’r Gôf Dylan Parry, a’r artist Miranda Meilleur o Lanberis i ddysgu sgiliau gwaith metel. Rhoddwyd llwy fetel hen-ffasiwn i bob dysgwr, a’u gwahodd i’w addasu ym mha bynnag ffordd roedden nhw eisiau – roedden nhw wrth eu boddau yn dechrau ar y gwaith! Hefo 14 o blant ar y tro yn bwrw metel hefo brwdfrydedd, roedd yr Efail yn llawn sŵn a chyffro!

Hefo cymorth Miranda a Dylan cafodd y llwyau eu twymo hefo fflam, a’u oeri mewn bwced o ddŵr – roedd hyn yn gwneud hi’n llawer hawddach i guro a siapio’r metel gan ei fod yn fwy meddal. Yna bu’r plant yn gweithio hefo amrywiaeth o forthwylion ac ar gefeiliau er mwyn trawsnewid y llwyau’n amrywiaeth o siapiau hardd. Yn olaf roedd hi’n amser i’w haddurno gan drilio tyllau a stampio llythrennau i’r metel. Wedi rhoi dipyn o sglein i’r llwyau hefo cerpyn, roedd y plant wrth eu boddau yn mynd a’u gweithiau celf adref hefo nhw.

Dywedodd Bethan Page, Cyd-Reolydd Prosiect Stamp Caernarfon, sy’n gweithio hefo cwmni Addo, “Roedd hi’n wych gweld y plant yn mwynhau gweithio ar y llwyau metel, ac yn amlwg wrth eu boddau wrth fod yn greadigol. Erbyn hyn mae’r bedair ysgol arall wedi bod draw hefyd – Ysgol Y Gelli, Ysgol Yr Hendre, Ysgol Penisarwaun a 6ed Ddosbarth Ysgol Syr Hugh Owen. Mae’r prosiect wedi bod yn gyfle gwych i ddangos yr efail – sef adnodd gwych i’r gymuned – i rai o ddysgwyr yr ardal.”

Mae ymweliadau’r ysgolion wedi bod yn bosib hefo cymorth grantiau ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Gefail yr Ynys yn ran o brosiect Stamp Caernarfon, sy’n cydweithio hefo’r gymuned i adfywio’r dref drwy amrywiaeth o brosiectau celfyddydol. Mae’n ran o gynllun ‘Creu Cymunedau Cyfoes’ Cyngor Celfyddydau Cymru, yn cael ei gefnogi gan Gyngor Gwynedd a’i reoli gan gwmni Addo.