CARN

Mae CARN yn agored i artistiaid, mudiadau celfyddydol, ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae fforwm cyfathrebu ar-lein sefydledig barhaus drwy Facebook ac Instagram CARN neu drwy wefan STAMP.

Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cymryd lle yn rheolaidd i gyfnewid syniadau ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau yng Nghaernarfon a thu hwnt.

Newyddion CARN

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

Digwyddiad: CARNafan

Dewch draw i’r CARNafan yn Cei Llechi Caernarfon, rhwng 6:30h a 8yh ar 1af Medi 2017. Byddwn yn cynnal lansiad CARNafan a dathlu diwedd preswyliad Rita Ann. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch y poster gan glicio... read more

CARNafan Galw am Artistiaid

GALW AM ARTISTIAID Galw am ffilmiau byr i arddangos yn CARNafan yn ystod Gwyl Arall, 7, 8, 9 o Orffennaf Cyfle i fod yn rhan o lansiad CARNafan  Cyfle AM DDIM i arddangos eich gwaith fidio Galw ar Artistiaid Fidio i arddangos eu gwaith yn CARNafan, sef gofod newydd... read more

Twitter STAMP

Follow STAMP on Twitter
@STAMPcaernarfon

Grwp Facebook CARN

Like our page and get involved on Facebook

Instagram CARN

Check out STAMP’s Instagram

Want to know more?

Want to know more about STAMP or any of our projects? You can contact us here!

CONNECT