Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

CARN

CARN

Sefydliad aelodau a menter gymdeithasol yw CARN, sef Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon. Mae’n gweithio trwy artistiaid i gyflawni buddion at les a ffyniant y gymuned.Mae’n cydnabod y gall gynyddu i’r eithaf gyfraniad artistiaid i gymdeithas trwy eu helpu i ddatblygu arferion celf hyderus a ffyniannus.Ei weledigaeth, felly, yw:

“I artistiaid yng Nghaernarfon a’r ardal gyfagos fod â mwy o hyder a galluedd i gyflawni eu celf fel y gallan nhw helpu ymgorffori creadigrwydd yn niwylliant Caernarfon, gan arwain at fuddion tymor hir i les a ffyniant y dref.”

Er mwyn gwneud hyn, datblygodd CARN Balaclafa – lle ar gyfer digwyddiadau, arddangosfa, siop, man cyfarfod a lle i artistiaid, gwneuthurwyr a phobl greadigol drafod a galluogi gweithgaredd ledled yr ardal.Mae’r grŵp hefyd yn rhedeg rhaglen breswyl fer yng Ngharnafan, sef lle dros dro mewn carafán wedi’i haddasu.Mae’r grŵp yn cefnogi amrywiaeth o grwpiau lleol trwy weithio mewn partneriaeth weithredol hefyd.

Mae CARN yn agored i artistiaid, mudiadau celfyddydol, ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae fforwm cyfathrebu ar-lein sefydledig barhaus drwy Facebook ac Instagram CARN neu drwy wefan STAMP.

Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cymryd lle yn rheolaidd i gyfnewid syniadau ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau yng Nghaernarfon a thu hwnt.

Dilynwch y ddolen hon i fynd at raglen ddigwyddiadau diweddaraf CARN: Rhaglen CARN:Balaclafa ebrill – mehefin

Skills

Posted on

21st Mai 2018