Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Castell 03

Castell 03

STAMP Castell 03: I’r Môr 

Daeth yr arddangosfa STAMP Castell yn ôl i Gaernarfon am y drydedd flwyddyn yn Haf 2018 dan arweiniad Manon Awst. Bu artistiaid gweledol yn cydweithio efo beirdd, cerddorion, gwyddonwyr a haneswyr i ymdrin â’r thema ‘I’r Môr’ i gyd-fynd â Blwyddyn y Môr 2018 Croeso Cymru. Ar ôl cyfnod byrlymus o waith ymchwil a thrafodaethau creadigol, datblygwyd darnau celf unigryw a’u harddangos yng Nghastell Caernarfon ac mewn lleoliadau amrywiol ar draws y dref rhwng 15 – 24 Mehefin 2018.

Y syniad y tu ôl i’r prosiect oedd i dorri’r ffiniau rhwng meysydd gwahanol ac annog trafodaeth greadigol rhwng arbenigwyr sy’n gallu cynnig persbectifau amrywiol ar y thema ‘I’r Môr’. Roedd y gwaith gorffenedig yn gymysgedd cyffrous o gerfluniau a gosodiadau safle-penodol, perfformiadau, gwaith digidol a darnau sain.

Roedd tri ar ddeg o weithiau celf i gyd, gyda rhai yn y Castell ac eraill i’w gweld yn Galeri, Balaclafa, y Clwb Iotio, ac ar hyd y promenâd. Ar gyfer gweld y rhaglen lawn cliciwch yma: rhaglen_ir_mor

Gyda’r Artistiaid

Najia Bagi, Rebecca F. Hardy

Megan Broadmeadow, Jess Mead Silvester, Nicky Deeley

Caro C, Rosalind Holgate Smith

Jackie Chettur

Lynn Dennison, Angharad Price

Alex Duncan

Thomas Goddard, Harrop and Horrell

Gweni Llwyd, Marged Tudur

Joe Roberts, Iwan Rhys

Katie Surridge

Rich White & Rhys Iorwerth

 

a

Beth Celyn, Cywion Cranogwen, Leona Marie Holland, Ynyr Pritchard, Gwilym Bowen Rhys, , Math Roberts, Iestyn Tyne, Mathew Williams, MOROL, Bangor University, Gisda, Coleg Menai

 

 

Skills

Posted on

24th Ebrill 2018