Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Comisiwn Artist Arweiniol

Bedwyr Williams – Artist Arweiniol

Penodwyd Bedwyr Williams yng Ngwanwyn 2017 yn artist arweiniol ar brosiect ‘Stamp’ Caernarfon, i ddylanwadu ar y timau dylunio sy’n gweithio ar ddatblygiadau adfywio’r Cei Llechi a Rheilffordd Ucheldir Cymru yng Nghaernarfon.

Mae Cyngor Gwynedd wedi adnabod ardal glannau Caernarfon fel ardal allweddol i’w hailddatblygu.  Drwy Fenter Glannau Caernarfon, mae’r Cyngor yn gweithio â sawl partner lleol allweddol i gyflawni’r gwaith. Mae’r datblygiadau sylweddol yma yn golygu  gwerth

£15 miliwn o fuddsoddiad, wedi’i sicrhau ar gyfer 3 prosiect cyfalaf Cyrchfan Denu Twristiaeth* (TAD).  Mae’r prosiectau yn cynnwys Galeri, sy’n cael 2 sgrîn sinema newydd, Cei Llechi Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon sy’n cynnwys 19 o unedau busnes artisan, ac mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn adeiladu gorsaf newydd.

Ers derbyn y comisiwn, mae Bedwyr wedi bod yn cyfarfod hefo’r timau cynllunio er mwyn rhannu ei syniadau a’i ddyluniadau, tra hefyd yn ymgynghori ag artistiaid lleol grŵp CARN. Mewn cyfarfod diweddar hefo arweinydd prosiect y Rheilffordd, amlinellodd Bedwyr  ei syniadau, sy’n cynnwys bod sgrin mawr yn cael ei gynnwys tu mewn i’r adeliad orsaf newydd, lle bydd ffilmiau sydd wedi cael eu creu gan artistiaid o’r ardal yn cael eu dangos.  Bydd rhai o’r ffilmiau yn cael eu creu gan artistiaid sy’n cydweithio hefo grwpiau lleol, ac eraill lle mae grwpiau lleol yn creu ffilmiau eu hunain hefo cymorth arbenigwyr.  Disgwylir i’r lleoliad a’r sgrîn ddatblygu i fod yn ganolbwynt i greadigrwydd artistiaid a’r gymuned leol.

Bydd unedau yn cael eu hadeiladu fel rhan o ail ddatblygiad y Cei Llechi – yma bydd lle i grefftwyr greu a gwerthu eu cynnyrch.  Mae Bedwyr wedi gweithio’n agos hefo’r pensaer i ddylunio’r lleoliadau ar gyfer gofodau arddangos ofewn y datblygiad – bydd y gofodau o safon arddangos uchel ac yn amrywio mewn maint.  Yno bydd cynnyrch y crefftwyr a artistiaid lleol yn cael eu dangos, gan sicrhau eu bod yn cael sylw, a’r amgylchiadau arddangos o’r ansawdd orau i ddangos eu gwaith.

*Mae’r prosiect TAD o dan arweiniad Croeso Cymru, ac ariannir yn rhannol gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru yngyd a cyfraniad yr Ymddiriedolaeth. Yn ogystal, derbyniwyd Cei Llechi cyllid cyfatebol gan Gronfa Treftadaeth Loteri , Cadw a Chyngor Gwynedd.

Am ragor o wybodaeth a hanes Comisiwn Artist Arweiniol Bedwyr Williams ewch i http://www.stamp.cymru/cy/artist-gwobredig-lleol-wedi-ei-gomisiynu-i-weithio-ar-adfywiad-y-cei-llechi/

Bedwyr Williams

Artist Bedwyr WilliamsBedwyr Williams (g. 1974, Llanelwy, Cymru wedi ei leoli yng Nghaernarfon) ennillodd ei radd BA  yn Central St Martins College of Art and Design (1997) a’i MA yn Ateliers Arnhem, NL (1999). Mae arddangosfeydd diweddar a sydd ar ddod yn cynnwys Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin, IT (2017); Barbican Curve Gallery, London, UK (2016); Limoncello, London, UK; The Whitworth, Manchester, UK; VISUAL, Carlow, IRL; g39, Caerdydd, DU; VestjyllandsKunstpavillion, DK (i gyd yn 2015); Tramway, Glasgow, DU i Glasgow International; MOSTYN, Llandudno, DU (2014); Pafiliwn Cymreig y 55fed Venice Biennale, Venice, IT (2013); IKON, Birmingham, UK (2012); a Salzburg Kunstverein, AT (2011).


Twitter STAMP

Dilynwch gyfrif Twitter STAMP
@STAMPCaernarfon

Facebook STAMP

Hoffwn tudalen Facebook STAMP i siaradwch gyda’r cymyned

Instagram STAMP

Edrychwch ar llyniau STAMP ar instagram