Gefail Yr Ynys

Mae Addo yn falch iawn o gael bod yn rhan o ddatblygiad Gefail yr Ynys fel gofod a arweinir drwy greu.

Maer adeilad ar efail o bwysigrwydd hanesyddol a fydd yn cael ei fwydo mewn i’r datblygiadau diweddaraf ar safle’r ynys.

Mi fydd Addo yn agor yr efail a’r cyfleusterau gwaith metel i ystod eang o ddefnyddwyr gan gydweithio gyda gwneuthurwyr lleol, artistiaid a unrhyw un sydd a diddordeb.

Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn cynnwys cyrsiau byr, artistiaid preswyl, sgyrsiau ac seminarau, sesiynau mynediad agored.

Sefydliad ddim ar elw yw Addo sy’n arbenigo mewn prosiectau curadurol gyda phobl.  Am fwy o wybodaeth am gyn-brosiectau a rhai diweddar, http://www.addocreative.com/blog-1/ 

Mi fydd Addo yn gweithio mewn cydweithrediad a Bethan Page, cydlynydd prosiectau creadigol i weithredu prosiect Gefail yr Ynys.

 

Ar y dde (Tracy Simpson, Addo). Ar y chwith (Bethan Page)

Cyrsiau hyfforddiant

GEFAIL YR YNYS

Gefall hefo cyfleusterau i weithio hefo metelau yw Gefail yr Ynys. Mewn cydweithrediad a gwneuthurwyr lleol, artistiaid ac unrhyw un sydd am gymryd rhan, mae’r gofod yn cael ei agor i fyny i ystod eang o ddefnyddwyr.  Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn cyrsiau byr, bydd yma artistiaid preswyl, sgyrsiau, seminarau a sesiynau mynediad agored i bawb. Cliciwch i lawrlwytho taflen.

Gwneud y Tro a Thrwsio

Mynediad agored sesIwn Pob dydd Sul ola’r mis
10yb-3yp ar y 24 Medi, 29 Hydref, 26 Tachwedd

Dewch i mewn i ddefnyddio’r offer (y gefeiliau, offer weldio ayyb) yng Ngefail yr Ynys er mwyn creu eich gwaith eich hunan. Bydd angen i chi gwblhau’r Sesiwn Dechreuwyr neu i gael sesiwn cynefino er mwyn bodloni ein gof/technegwr eich bod yn gymwys i ddefnyddio’r offer yn ddiogel.

Os oes gynnoch chi rywbeth sydd angen ei drwsio, neu os hoffech chi gomisiynu rhywbeth – giât neu ddarn o emwaith, dewch ag ef gyda chi i’n seswn arferol bob mis er mwyn i’n arbenigwyr mewn gwaith metel gael golwg arno.

£20 am sesiwn tair awr Mynediad Agored gan gynnwys offer a manion ond nid defnyddiau. Mae’n bosib y byddwn yn gallu’ch helpu i gael gafael ar ddefnyddiau.

Cyflwyniad i Emwaith

Dydd sadwrn Medi 9fed, 10yb – 4yp

Toriad Cinio 12 – 1yp

Byddwch yn dysgu sgiliau arbenigol gofannu arian a phrosesau fel soldro a thrin metel i greu gemwaith arian, fel modrwyon a breichledi.

Bydd mynychwyr yn cael eu dysgu sut i ddefnyddio technegau ac offer arbenigol yn ddiogel ofewn gweithdy’r efail. Does dim angen cael unrhyw brofiad blaenorol.

Mae’r arweinydd gweithdy

Miranda Meilleur yn gynlluniwr a gof arian sy’n gweithio mewn amryw o fetelau gwerthfawr a sydd ddim yn werthfawr i greu

darnau unigryw o waith metel, bowlenni a llwyau sy’n gerfluniol a heb fod yn gerfluniol. Mae wedi arddangos yn genedlaethol ac yn ryngwladol ac mae ar hyn o bryd yn gweithio fel darlithydd rhan amser mewn cynllunio tra hefyd yn gwneud ei gwaith ei hun.

£85 (£70 consesiynau ac aelodau CARN)

Gan gynnwys defnyddiau ac offer

Dros 16 oed yn unig

@STAMPCaernarfon

Edrychwch ar gyfrif Twitter STAMP ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Gefail yr Ynys

Edrychwch ar gyfrif Facebook Gefail Yr Ynys ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Instagram STAMP

Edrychwch ar gyfrif Instagram STAMP ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Newyddion

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

Artistiaid Preswyl

Bydd yr ail set o artistiaid preswyl yn gweithio yng Ngefail yr Ynys dros fis Awst a mis Medi. Cerflunydd cyfrwng cymysg yn Arfon, Gwynedd yw Mike Murray a chyfansoddwr cyfoes sy’n chwarae sawl offeryn yn Dutch Uncles, y band o Fanceinion, yw Robin Richards. Cadwch... read more

Gefail yr Ynys – apwyntiad artistiaid preswyl

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ail bâr o artistiaid preswyl wedi dechrau ar eu cyfnod preswyl, mis o hyd, yn yr efail yng Ngefail yr Ynys, Caernarfon. Mae paru artist lleol o Wynedd â rhywun sy’n byw yn bell i ffwrdd mewn cyfnod preswyl yn golygu cyfnewid sgiliau a... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU