Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

“Dod a Caernarfon ynghyd drwy gelf, y cyfryngau digidol a theatr.”

‘Atgofion synhwyrol’ pobl am Dre ydy prif ysbrydoliaeth Mae Gen i Go’ – atgofion o flasu, clywed, gweld, teimlo ac ogleuo pethau yn y gorffennol pell ac agos.  Mae GISDA yn cyd-weithio gyda’r actor ar arweinydd theatr Iwan Brioc ar y prosiect cymunedol, creadigol a chyffrous hwn.

Mae’r broses o gasglu atgofion wedi cychwyn gyda gwirfoddolwyr yn holi pobl o bob oed a chefndir a recordio hyn sydd ganddynt i’w ddweud.

Bydd côd QR (quick response) unigryw yn cael ei greu ar gyfer pob un atgof a bydd rhwydwaith o atgofion yn ffurfio, un côd QR ar y tro, a fydd yn datblygu i mewn i fap ‘synhwyrol’ o Gaernarfon a fydd yn bosib i’w ddilyn wrth gerdded o amgylch y dref.

Mae’r prosiect yn chwilio am wirfoddolwyr o bob oed sy’n cael gwir fwynhad o gyfarfod eraill, yn agored i brofiadau celfyddydol newydd ac yn teimlo’n angerddol dros Dre, ei hanes a’i chymeriadau. Bydd Mae Gen i Go’ yn brosiect a fydd yn cyffwrdd â’r gymuned gyfan ac yn berthnasol i holl drigolion y dref. Hoffech chi gymryd rhan? Gall wirfoddolwyr fod o unrhyw oed a chefndir a bydd eu mewnbwn yn angenrheidiol i lwyddiant Mae Gen i Go’.

Cysylltwch ag Elan yn GISDA ar elan.rhys@gisda.co.uk neu ffoniwch 01286 671153.

Mae gwirfoddolwyr Mae Gen i Go’, prosiect i recordio atgofion trigolion Caernarfon sy’n cael ei arwain gan GISDA, wedi cwblhau misoedd o gasglu ac nawr mae’r atgofion cyntaf bron yn barod i weld golau dydd ar ffurf rhwydwaith cyffrous o gwmpas Dre – dyma i chi flas o beth sydd ar y ffordd!

Mae Gen i Go' QR codes
newyddion

Deuddydd o Brofiad Theatr Synhwyrol, gyda Iwan Brioc

Dewch i brofi deuddydd o Theatr Synhwyrol, ar yr 20fed-21ain o Ebrill, o dan arweiniad Iwan Brioc. Mi fydd y profiad AM DDIM ac mi gewch chi ginio am ddim hefyd! Cychwynnodd Mae Gen i Go’ ym mis Ionawr gyda phenwythnos o hyfforddiant arloesol gan Iwan i’r... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU