Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Re:brand

Re:Brand Rhan 1: Cafwyd cyfres o weithdai trafod gyda amrywiaeth o grwpiau o bobl ifanc, canol oed ar genhedlaeth hŷn. Bwriad oedd codi ymwybyddiaeth o brosiect Creu Cymunedau Cyfoes. Anogodd yr gweithdai yn drafodaeth  gyda’r grwpiau ynglŷn a be hoffai nhw weld yng Nghaernarfon o ran cyfleoedd a gweithgareddau , digwyddiadau.

Ffocws  y prosiect oedd i ddod o hyd i deitl ar gyfer y prosiect fel bod yr gymuned a grwpiau cymunedol yn perchnogi’r prosiect o’r cychwyn.

Dysgwyd am beth oedd pobl Caernarfon a thu hwnt yn meddwl o’r dref ac roedd gynnyn nhw gyd farn ynglŷn a sut i wella’r dref.

Braf hefyd oedd clywed fod yr celfyddydau yn bwysig iawn i mwyafrif o’r bobl a chymerodd rhan yr gweithdai.

Trafod oedd prif fwriad yr gweithdai ac yn sicr roedd y drafodaeth yn un ddiddorol.

Penderfynwyd ein bod am ddefnyddio dull ‘fluid’ er mwyn dŵad o hyd i enw yn naturiol yn hytrach na cael enw oedd wedi ei orfodi. Er ein bod wedi cael nifer o awgrymiadau da yr enw a ddaeth i’r brig oedd STAMP am ei fod yn enw sydd yn ddwyieithog ac yn cyd-fynd a amcanion prosiect CCC Caernarfon sef i alluogi y gymuned a CARN roi eu barn/safbwynt ar gynlluniau adfywio ehangach Caernarfon.

Newyddion

Re:Brand – Rhan 2

Mae rhan dau o Re:Brand yn dod i’w ben. Mae criw drosodd yn Stiwdio Franwen wedi bod yn brysur iawn yn dylunio ei’n logo newydd, adeiladu ei’n gwefan newydd ac yn dysgu ni syt i’w ddefnyddio! Maen’t wedi cyflwyno logo, brand ac gwefan... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU