Siopau’r Tre’r Cofis

Creu dros gant o siopau, dyna yn union mae Prosiect Siopau’r Tre’s Cofis wedi llwyddo i’w wneud, drwy olrhain hanes siopau Caernarfon.

Yr artist Luned Rhys Parri oedd yn arwain ar yr prosiect drwy gydweithio efo yr gymuned, ffotograffydd Dewi Glyn ar hanesydd lleol, Emrys Llewelyn.

 

Twitter STAMP

Dilynwch gyfrif Twitter STAMP
@STAMPCaernarfon

Facebook STAMP

Hoffwn tudalen Facebook STAMP i siaradwch gyda’r cymyned

Instagram STAMP

Edrychwch ar llyniau STAMP ar instagram

Newyddion

Atgoffâd: STAMP, y celfyddydau, a wyneb newidiol Caernarfon

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon. Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau... read more

STAMP: Tre’r Cofis

Cafwyd Agoriad Swyddogol i arddangosfa Siopau’r Tre’r Cofis yng nghaffi Te a Cofi ar yr 16 o Ragfyr. Llwyddodd Luned Rhys Parri gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr  i greu dros 100 o siopau gyda chymorth y rhai a ddaeth i’r gweithdai cymunedol ym Mhalas Print,... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU