Prosiect Ffilm Ledled Caernarfon

Mae pedair ffilm o artistiaid sydd, er eu bod yn wahanol iawn, yn rhoi blas ar raglen STAMP Caernarfon.

Bydd angen i gynnwys y ffilm a’r dull o fynd ati fod wedi’u hadeiladu ar y partneriaethau llwyddiannus a grëwyd yn ystod prosiect STAMP, darparu etifeddiaeth ac yn rhoi cip ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghaernarfon.

 

Alan Whitfield – ‘o’r cysgodion’  

Gweithiodd Mae Alan Whitfield yng Nghaernarfon yn rhan gyntaf o 2018, yn cysylltu â’r dref a cherdded o gwmpas pob rhan o’r canol. Teimlaf ei fod yn bwysig iddo ymateb o olwg nad yw’r bobl a thwristiaid bob dydd yn cael cyfle i’w gweld o’r safbwynt hwnnw. O fynd i mewn ofodau gwag i fanciau sydd ddim yn cael eu defnyddio, mae’r ffilm yn cipo sainlun i gyd-fynd a’r dref wrth iddo ymdrechu ymlaen mewn amseroedd anodd.

 

Aron Evans & Mei Mac – ‘Ysgol Maesincla’ 

Pwrpas y project oedd dathlu Caernarfon, ei  thafodiaeth a’r bobl drwy cyfrwng animeiddio, barddoniaeth a chelf. Ym 2018 fe wnaeth Aron Evans a Mei Mac, y bardd sy’n frodwr  o Gaernarfon weithio gyda chriw o blant blwyddyn  6 Ysgol Maesincla i gyfansoddi cerdd gwreiddiol, coeglyd yn llawn hiwmor yn dathlu’r dre. Yna fe wnaeth y plant greu’r ffilm gyda cymorth Aron yn yr ysgol. Gobeithio byddwch yn mwynhau ffrwyth llafur y plant!

Gan ddiolch i STAMP Cyngor Gwynedd ac Ysgol Maesincla.

Mae Edward wedi miglo y fo a’i goban laes

Does na’m rowndabowt na bysus na buwchods ar Y Maes. ,

Mae nhw wedi dwyn y ffownten, tŷ crancod yw’r Lee Ho,

Lle roedd na bictwrs unwaith mae hanner Tokyo

Yn clicio clicio clicio o hyd

ar y castell gorau yn y byd.

Lie roedd Celtiaid ar ben Twthill yn stagio ar Rhufeiniaid draw

Does nam byd ond croes a concrit a papur chips a glaw.

Osam giaman,sgrin na magan na chwiaid wrth stryd llyn,

Maer tren ar hen bafiliwn ar pwll nofio yn y bin.

Mond taxis taxis taxis o hyd. ,

Y taxis gorau yn y byd

ond ond OND

Mae gyno ni

Gwylan yn y cei• yn dwyn pork pei

Wrap a bwyd ci yn Macidi,

Fishcakes Blackboi, a phont sy’n troi,

Siop dan cloc, nofion afon block

Hel crancod cas,ac ala las,

Pendwmpian ar fainc wrth yml De Ffrainc.

Machlud mawr pine, ac ysgol maesinc.

Jiws buwch a me-me, ac iaith cofi dre

Hwre hwre.

 

Daniel Mckee – ‘Cris Croes Caernarfon’

Mae Cris Croes Caernarfon yn ffilm cyfryngau cymysg a grëwyd gan ddefnyddio’r fideo a’r delweddau a gymeryd drwy gydol prosiect adfywio STAMP a CARN. Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar yr ymyriadau artistig sydd wedi digwydd ledled y dref dros y fenter. Mae’r arddull montage a thrawsnewidiad creadigol yn eich arwain chi drwy brosiectau, artistiaid a mannau yn cysylltu ynghyd â’r cydlyniad o syniadau a ysbrydolwyd a’u creu yng Nghaernarfon o dan STAMP.

 

Ffloc – ‘Peripheral Vision’

I rai pobl sydd â nam ar eu golwg, mae’r byd yn dod yn ofod ychydig yn wahanol, mae pethau syml yn dod yn anodd, weithiau hyd yn oed ofnus; gall lliwiau, siapiau a gweadau fod yn ddryslyd a gellir eu camddehongli’n hawdd, mae angen cwestiynu popeth

Mae gwrandawiad yn dod yn hanfodol bwysig pan mae synhwyrau gweledol yn cael eu amharu; mae’r byd o’n cwmpas yn llawn seiniau, ac rydym yn defnyddio rhain i’n helpu i ddeall ble rydym ni, pa benderfyniadau y dylem eu cymryd, megis a ydym yn ddiogel neu mewn perygl.

Yn seiliedig ar gyflwr gweledol o’r enw dirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oedran – gweledigaeth ymylol– mae’r ffilm yn ddehongliad creadigol o Gaernarfon o safbwynt y clefyd hwn, ac yn rhoi rhywfaint o argraff i’r rhai sy’n gwylio, sut gall y byd ei brofi gan rhywun sy’n byw gyda’r golled araf o olwg clir.

Mae’r trac sain yn hanfodol i’r ffordd y mae’r ffilm yn cael ei brofi ac yn seiliedig ar recordiadau sain a gafodd eu gwneud o amgylch Caernarfon a’r rheilffordd.

Mae #ffloc yn gydweithrediad creadigol o artistiaid sydd wedi eu lleoli mewn ardal wledig o Gymru.

www.ffloc.com