Mae STAMP yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ar Safle’r Ynys, Cei Llechi yn ystod Gwyl Arall.

Mi fydd cyfres o weithgareddau celf a drefnwyd gan CARN sef Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon sydd yn rhan o brosiect STAMP yn digwydd ar y safle drwy gydol y penwythnos yn ogystal a digwyddiadau gan Gwyl Arall.

Mwy o fanylion isod: *

Dydd Gwener 8fed o Orffennaf:
4pm – Parti lansio gwefan STAMP – Am ddim
Dewch i gwrdd a’r bobl ifanc a’r tîm a ddatblygodd y brand drwy gynllun arloesol Stiwdio Cwmni’r Fran Wen a chael cyfle i wybod mwy am gynllun Creu Cymunedau Cyfoes Caernarfon. www.stamp.cymru
5pm – 7pm- Agoriad Arddangosfa Cerdyn Post A5 – Am ddim.

Dydd Sadwrn 9fed o Orffennaf:
10 – 11:45am – CARN – Am ddim *
12- 1:30pm – Bedwyr Williams, Fferm a Thyddyn digwyddiad Gwyl Arall – Pris Mynediad £4
1:30 –4:30pm –CARN– Am ddim  *

Dydd Sul 10fed o Orffennaf:
10 – 11:45am – CARN – Am ddim  *
12 – 1:30pm – Elin Meredydd digwyddiad Gwyl Arall  – Pris Mynediad £4
1:30 – 4:30pm –CARN – Am ddim *

*Gweithgareddau CARN* yn cynnwys gweithgareddau demo/gweithdy yr Efail, Sialc a bwrdd du, gweithdy ‘rust dye’, Lein Ddillad tryloyw, Gemau rhyngweithiol

Am fwy o wybodaeth am Gwyl Arall edrychwch ar Raglen y Penwythnos:- http://gwylarall.com/2016/Rhaglen%20Gwyl%20Arall%202016.pdf

Diolch yn fawr iawn i’r Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon am adael i ni ddefnyddio’r safle arbennig yma.