Cafwyd Agoriad Swyddogol i arddangosfa Siopau’r Tre’r Cofis yng nghaffi Te a Cofi ar yr 16 o Ragfyr.

Llwyddodd Luned Rhys Parri gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr  i greu dros 100 o siopau gyda chymorth y rhai a ddaeth i’r gweithdai cymunedol ym Mhalas Print, Llyfrgell Caernarfon, Cofis Bach, Gisda a Sbarc. Erbyn y diwedd roedd na fodel 3D o holl siopau’r dref fwy neu lai.

Difyr oedd clywed holl hanesion y dref a bu nifer o siopwyr yn rhannu hanesion am eu siopau gyda’r hanesydd Emrys Llewelyn E.e. roedd rhan fwyaf o’r siopau ar Stryd Y Plas wedi bod yn dafarndai, gwestai ac ambell siop fetio!! Roedd yn gyfle hefyd i glywed be’ oedd yn arfer bod yn y dref ers talwm fel yr Nelson, Emporiwm, Yr Afr Aur a’r Angor Aur. Soniwyd hefyd am yr hen bictiwrs ‘Laugh and Scratch’.

Mae’r arddangosfa dal i’w weld yng Nghaffi Te a Cofi,  Gisda, os hoffech fynd i’w weld.

Diolch i bawb a gyfrannodd ac am eich cefnogaeth gyda’r prosiect cyffrous yma!