Mae CARN (Rhwydwaith Artistiaid Adfywio Caernarfon) yn trefnu trip i ymweld ag oriel UndegUn yn Wrecsam ar ddydd Iau, 13eg o Ebrill a wedi  trefnu i gael sgwrs gyda rhai o drefnwyr y sefydliad David Grey, yn o gystal â rhai o’r artistiaid. Byddwn hefyd yn ymweld ag Oriel Wrecsam a sgwrsio gyda Jo Marsh.

Am fwy o wybodaeth am UndegUn ac Oriel Wrecsam, dilynwch yn linciau gwefan:
http://thisproject.co.uk/undegun/
 http://www.wrexham.gov.uk/english/community/arts_centre/arts_centre_home.htm

Os hoffech ymuno, i gofrestru ag archebu lle ar y bws llenwch y ffurflen hon a’i yrru i thomas.menna@gmail.com neu STAMPcaernarfon@gwynedd.llyw.cymru  erbyn dydd Llun 10fed o Ebrill. UnDegUnCofrestru_Cymraeg