Mae STAMP mewn cydweithrediad â Galeri yn gwahodd artistiaid CARN i ddylunio map creadigol  yn dangos lleoliadau a phrosiectau STAMP ar y wal yn Galeri.

Pwrpas y wal yn Galeri ydy rhoi’r cyfle i artistiaid ddylunio/paentio’r wal yn fyw o flaen gynulleidfa a ymwelwyr y caffi-bar Doc/Galeri.

Caniateir mis i ddylunio/paentio’r wal wedyn mi fydd yn cael ei arddangos am ddeufis wedi hynny.

Am be dan ni’n chwilio?

Gwahoddir geisiadau gan dîm o artistiaid neu unigolion. Bydd rhaid i’r tîm neu’r unigolyn holi rhai o gomisiynau presennol STAMP e.e. Mae Gen i Go, Gefail Yr Ynys, Castell02, Bedwyr Williams.

Yn ystod y mis o greu’r gwaith ar y wal, mi fydd yn ofynnol i’r dîm unigolyn ddylunio darn sy’n annog pobl i ymgysylltu a STAMP a dod i wybod mwy am y cynllun.

Gall yr tîm/unigolyn ddefnyddio unrhyw gyfrwng sy’n addas ar gyfer wal maint 3.3m x 2.05m e.e. mae modd sticio ‘vinyls’ ar y wal.

Disgwylir i’r tîm/unigolyn feddwl am barhad a defnydd y wal wedi i’r arddangosfa ddod i ben.

Ni ddylai’r darn gynnwys unrhyw ddelweddau anweddus neu iaith liwgar.

Amserlen:

Dyddiad Cau Ceisiadau: Dydd Llun, 8fed o Fai.

Mai 15 – Dechrau ar y gwaith o ddylunio’r wal.

Mehefin 15 – Dyddiad Cwblhau’r wal.

Mehefin 15 – Awst 15 – Cael ei arddangos.

Awst 15 – Ar gael i STAMP.

Dyddiad Cau ac ymgeisio:

Gyrrwch eich ceisiadau at thomas.menna@gmail.com erbyn 12 dydd, Dydd Llun 8fed o Fai gyda delweddau a 2 ochr A4 (dim mwy) yn nodi eich syniadau, profiadau perthnasol.

Cyllideb:

Clustnodi’r £500 ar gyfer y wal, gan gynnwys deunyddiau ac amser yr artistiaid.

Gwybodaeth Pellach:

Cysylltwch â Lisa Taylor Lisa.taylor@galericaernarfon.com am ragor o fanylion am yr wal.