Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

CARN

Sefydliad aelodau a menter gymdeithasol yw CARN, sef Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon. Mae’n gweithio trwy artistiaid i gyflawni buddion at les a ffyniant y gymuned.Mae’n cydnabod y gall gynyddu i’r eithaf gyfraniad artistiaid i gymdeithas trwy eu helpu i ddatblygu arferion celf hyderus a ffyniannus.Ei weledigaeth, felly, yw:

“I artistiaid yng Nghaernarfon a’r ardal gyfagos fod â mwy o hyder a galluedd i gyflawni eu celf fel y gallan nhw helpu ymgorffori creadigrwydd yn niwylliant Caernarfon, gan arwain at fuddion tymor hir i les a ffyniant y dref.”

Er mwyn gwneud hyn, datblygodd CARN Balaclafa – lle ar gyfer digwyddiadau, arddangosfa, siop, man cyfarfod a lle i artistiaid, gwneuthurwyr a phobl greadigol drafod a galluogi gweithgaredd ledled yr ardal.Mae’r grŵp hefyd yn rhedeg rhaglen breswyl fer yng Ngharnafan, sef lle dros dro mewn carafán wedi’i haddasu.Mae’r grŵp yn cefnogi amrywiaeth o grwpiau lleol trwy weithio mewn partneriaeth weithredol hefyd.

Mae CARN yn agored i artistiaid, mudiadau celfyddydol, ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb yn y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae fforwm cyfathrebu ar-lein sefydledig barhaus drwy Facebook ac Instagram CARN neu drwy wefan STAMP.

Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cymryd lle yn rheolaidd i gyfnewid syniadau ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau yng Nghaernarfon a thu hwnt.

Dilynwch y ddolen hon i fynd at raglen ddigwyddiadau diweddaraf CARN: Rhaglen CARN:Balaclafa ebrill – mehefin

Newyddion CARN

Recap: STAMP, the arts, and the changing face of Caernarfon

Almost a year and a half into STAMP being established, we recap on the purpose of the project and how it fits into the wider scheme of improvements to Caernarfon. STAMP is part of the Caernarfon Waterfront and Town Centre Regeneration Initiative – an ambitious and... read more

Event: CARNafan

Pop by the CARNafan at Cei Llechi Caernarfon, between 6:30pm and 8pm on Friday 1st September 2017. We’ll be launching the CARNafan and celebrating the end of the residency with Rita Ann. To find out more, download the poster by clicking... read more

CARNafan Call for Artists

Call for Artists Call for short films to exhibit in CARNafan during Gwyl Arall 7, 8, 9 of July A totally FREE opportunity to be part of CARNafan’s launch Artists are invited to exhibit their video work within CARNafan, a new mobile exhibiting and residential venture... read more

Twitter STAMP

Follow STAMP on Twitter
@STAMPcaernarfon

Grwp Facebook CARN

Like our page and get involved on Facebook

Instagram CARN

Check out STAMP’s Instagram

Want to know more?

Want to know more about STAMP or any of our projects? You can contact us here!

CONNECT