STAMP:Castell02

Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae’r digwyddiad yn dychwelyd gyda STAMP: Castell02 o ddydd Gwener 12fed – Dydd Sul 14 Mai, 2017. Bydd Castell02 yn arddangos gwaith artistiaid a gynhyrchwyd mewn ymateb i Gaernarfon, y castell a diwylliant a threftadaeth y dref.

Yr artistiaid sydd yn arddangos yn Castell02 yw: Merel Bekking, Natasha Brooks, Laura Cameron, Llyr Erddyn Davies, Chris Tally Evans, Nikki Hill, William Hurt, Catrin Menai, Gill Murray, Siân Miriam Parry, Jonathan Polkest, Emrys Williams, Gwyn Williams,
Jwls Williams & Matt Moate, and Sarah Williams.

Rydym yn falch iawn bod y digwyddiad yn cynnwys gwahanol fathau o gelf; perfformiadau, tafluniadau digidol, cerfluniaeth a gosodiadau sain. Mae’r artistiaid hefyd yn cynnwys unigolion ar wahanol adegau yn eu gyrfa rhai cydnabyddedig ac eraill yn raddedigion diweddar.

Bydd yr digwyddiad unwaith eto yn cyd-fynd â Gŵyl Fwyd Caernarfon a gynhelir dros yr un penwythnos, ddydd Gwener 12fed – dydd Sadwrn 13eg  Mai,  bydd  STAMP Gefail yr Ynys hefyd ar agor dros y penwythnos i arddangos yr efail a chyfleusterau gwaith metel. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gŵyl Fwyd http://www.gwylfwydcaernarfon.cymru/en/home/  ac i wefan STAMP, Gefail yr Ynys http://www.stamp.cymru/en/project/gefail-yr-ynys-3/

Mae ‘na nifer o gyfleoedd i wirfoddolwyr i’n helpu i gynnal Castell02 llwyddianus arall, gan gynnwys cyfarfod a chyfarch y cyhoedd, dosbarthu tocynnau neu esbonio’r gwaith celf i’r gynulleidfa. Gallwch lawrlwytho rhagor o wybodaeth a ffurflen gais drwy ddilyn y ddolen hon:  STAMP Castell02 Ffurflen Gais Gwirfoddoli_Cymraeg

AMSEROEDD AGOR
Bydd Stamp Castell02 yn rhedeg o ddydd Gwener 12 – dydd Sul 14 Mai. Gwelwch y gwahanol amseroedd a phrisiau isod.

5.30yp – 8.00yh Gwener 12 Mai AM DDIM
9.30yb – 5.00yp Sadwrn & Sul 13 & 14 Mai PRIS MYNEDIAD ARFEROL I’R CASTELL

TOCYNNAU TRIGOLION CAERNARFON YN DDILYS (FEL GYDA’R ARDDANGOSFA PABI) TRWY’R PENWYTHNOS

MAE NIFER CYFYNGEDIG O DOCYNNAU AM DDIM HEFYD AR GAEL O  SAFLE GEFAIL YR YNYS, AR DDYDD SADWRN A DYDD SUL AR SAIL Y CYNTAF I’R FELIN

Castell 02 Ffilmiau

https://stampcastell.tumblr.com/

http://www.culturecolony.com/media/video/stamp-castell-02-art-around-castle

Claire Turner, Rheolwr Creadigol, Castell02

Claire Turner yw’r Rheolwr Creadigol newydd ar gyfer STAMP: Castell02. Mae gan Claire dros 20 mlynedd o brofiad mewn creu a chyflwyno prosiectau a gwyliau diwylliannol ar draws y DU o fentrau cymunedol o raddfa fach i raglenni adfywio a thwristiaeth gwerth miliynau o bunnoedd. Mae hi’n angerddol dros ffurfio partneriaethau ac ymgysylltu â’r gymuned a ffocysu mewn mewnblannu gweithgareddau mewn i ddiwylliant a threftadaeth lle.

“Rwyf wrth fy modd i fod yn gweithio gyda’r artistiaid, tîm STAMP a phartneriaid prosiect Castell02, gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd,” Dywed Claire.

“Mae’n gyffrous archwilio mewn i’r potensial o weithio mewn mannau newydd  tu fewn a thu allan i’r Castell, gyda’r nod o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd o bob rhan o’r gymuned.”

Mae Claire yn byw yn Llanberis a pam dydy hi ddim yn gweithio mae’n treulio amser yn dysgu Cymraeg, o dan ddŵr, cael ei ysbrydoli gan leoliadau gwyllt.

Galeri

Newyddion

Recap: STAMP, the arts, and the changing face of Caernarfon

Almost a year and a half into STAMP being established, we recap on the purpose of the project and how it fits into the wider scheme of improvements to Caernarfon. STAMP is part of the Caernarfon Waterfront and Town Centre Regeneration Initiative – an ambitious and... read more

Call for Volunteers – Castell02

Following the first successful Castell01 in 2016, STAMP Caernarfon is seeking individuals interested in working with the team on the delivery of STAMP Castell02 from Friday 12th – Sunday 14th May, 2017. It will be an exciting weekend showing work by artists in... read more

Call for Artists – Castell02

Following the first successful Castell01 in 2016, STAMP Caernarfon is inviting artists to send in their proposals for site-specific artworks and artistic interventions for STAMP Castell02 in and around Caernarfon Castle and the Town Walls as part of Ideas People... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU