Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Gefail Yr Ynys

Mae adeilad Gefail yr Ynys o bwys hanesyddol fel gefail a bydd yn strwythur allweddol wrth ddatblygu safle’r Ynys.Mae’r safle ynghau ar hyn o bryd er mwyn i’r gwaith datblygu fynd yn ei flaen.

Gan gydweithio ag artistiaid a gwneuthurwyr lleol a’r sawl sy’n ymddiddori, nod Addo oedd agor yr efail a’r cyfleusterau gweithio metel i ystod eang o ddefnyddwyr trwy ddatblygu rhaglen ddigwyddiadau yn y cyfnod Gwanwyn 2017 hyd at Wanwyn 2018. Ymhlith cyfleoedd i gymryd rhan roedd cyrsiau byrion, artistiaid preswyl, sgyrsiau a seminarau ynghyd â sesiynau mynediad agored.

 Roedd rhai o’r digwyddiadau yn cynnwys artistiaid yn cydweithio ar gyfnodau preswyl byr.Ymhlith y rhain oedd Llyr Erddyn Davies yn gweithio gyda David Snoo Wilson, cyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys gweithdai castio efydd gan arwain at ddigwyddiad tywallt metel perfformiadaol yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis Awst 2017. Cynhyrchodd yr artist Mike Murray soetropau cerfluniol a bu hefyd yn cydweithio â Robin Richards, cyfansoddwr cyfoes, ar ffilm oedd yn cynnwys gwaith gan fyfyrwyr Coleg Menai.Creodd Robin sawl cyfansoddiad newydd, a perfformiwyd rhai ohonyn nhw mewn digwyddiad byw yng Ngefail yr Ynys.Bu Rita Ann Jones yn gweithio gyda Katie Surridge.Mae gan y ddwy artist ddiddordeb mewn defnyddio gwrthrychau i greu ffurfiau cerfluniol newydd, gwahanol iawn i’w diben gwreiddiol.

Cynhaliodd Dylan Parry nifer fawr o arddangosiadau gwaith gofaint yn ystod y flwyddyn.Cafodd llawer o bobl hefyd y cyfle i ddysgu sgiliau gwaith gofaint a gweithio metel ar y safle.

 

@STAMPCaernarfon

Edrychwch ar gyfrif Twitter STAMP ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Gefail yr Ynys

Edrychwch ar gyfrif Facebook Gefail Yr Ynys ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Instagram STAMP

Edrychwch ar gyfrif Instagram STAMP ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Newyddion

Recap: STAMP, the arts, and the changing face of Caernarfon

Almost a year and a half into STAMP being established, we recap on the purpose of the project and how it fits into the wider scheme of improvements to Caernarfon. STAMP is part of the Caernarfon Waterfront and Town Centre Regeneration Initiative – an ambitious and... read more

Artist in Residency

The second set of residency artists are based at Gefail yr Ynys during August and September. Mike Murray is a mixed media sculptor based in Arfon, Gwynedd and Robin Richards is a contemporary composer and multi-instrumentalist in Manchester based band Dutch Uncles.... read more

Gefail yr Ynys – artists in residency appointed

We are pleased to announce that the second pair of resident artists have begun their month-long residencies at the forge at Gefail yr Ynys, Caernarfon. Pairing a local Gwynedd-based artist with someone from further afield the residencies involve skills exchange and an... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU