Gefail Yr Ynys

Mae Addo yn falch iawn o gael bod yn rhan o ddatblygiad Gefail yr Ynys fel gofod a arweinir drwy greu.

Maer adeilad ar efail o bwysigrwydd hanesyddol a fydd yn cael ei fwydo mewn i’r datblygiadau diweddaraf ar safle’r ynys.

Mi fydd Addo yn agor yr efail a’r cyfleusterau gwaith metel i ystod eang o ddefnyddwyr gan gydweithio gyda gwneuthurwyr lleol, artistiaid a unrhyw un sydd a diddordeb.

Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn cynnwys cyrsiau byr, artistiaid preswyl, sgyrsiau ac seminarau, sesiynau mynediad agored.

Sefydliad ddim ar elw yw Addo sy’n arbenigo mewn prosiectau curadurol gyda phobl.  Am fwy o wybodaeth am gyn-brosiectau a rhai diweddar, http://www.addocreative.com/blog-1/ 

Mi fydd Addo yn gweithio mewn cydweithrediad a Bethan Page, cydlynydd prosiectau creadigol i weithredu prosiect Gefail yr Ynys.

 

Ar y dde (Tracy Simpson, Addo). Ar y chwith (Bethan Page)

Cyrsiau hyfforddiant

GEFAIL YR YNYS

Gefall hefo cyfleusterau i weithio hefo metelau yw Gefail yr Ynys. Mewn cydweithrediad a gwneuthurwyr lleol, artistiaid ac unrhyw un sydd am gymryd rhan, mae’r gofod yn cael ei agor i fyny i ystod eang o ddefnyddwyr.  Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn cyrsiau byr, bydd yma artistiaid preswyl, sgyrsiau, seminarau a sesiynau mynediad agored i bawb. Cliciwch i lawrlwytho taflen.

Gwneud y Tro a Thrwsio

Mynediad agored sesIwn Pob dydd Sul ola’r mis
10yb-3yp ar y 26 Tachwedd

Dewch i mewn i ddefnyddio’r offer (y gefeiliau, offer weldio ayyb) yng Ngefail yr Ynys er mwyn creu eich gwaith eich hunan. Bydd angen i chi gwblhau’r Sesiwn Dechreuwyr neu i gael sesiwn cynefino er mwyn bodloni ein gof/technegwr eich bod yn gymwys i ddefnyddio’r offer yn ddiogel.

Os oes gynnoch chi rywbeth sydd angen ei drwsio, neu os hoffech chi gomisiynu rhywbeth – giât neu ddarn o emwaith, dewch ag ef gyda chi i’n seswn arferol bob mis er mwyn i’n arbenigwyr mewn gwaith metel gael golwg arno.

£20 am sesiwn tair awr Mynediad Agored gan gynnwys offer a manion ond nid defnyddiau. Mae’n bosib y byddwn yn gallu’ch helpu i gael gafael ar ddefnyddiau.

 

@STAMPCaernarfon

Edrychwch ar gyfrif Twitter STAMP ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Gefail yr Ynys

Edrychwch ar gyfrif Facebook Gefail Yr Ynys ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Instagram STAMP

Edrychwch ar gyfrif Instagram STAMP ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf.

Newyddion

Recap: STAMP, the arts, and the changing face of Caernarfon

Almost a year and a half into STAMP being established, we recap on the purpose of the project and how it fits into the wider scheme of improvements to Caernarfon. STAMP is part of the Caernarfon Waterfront and Town Centre Regeneration Initiative – an ambitious and... read more

Artist in Residency

The second set of residency artists are based at Gefail yr Ynys during August and September. Mike Murray is a mixed media sculptor based in Arfon, Gwynedd and Robin Richards is a contemporary composer and multi-instrumentalist in Manchester based band Dutch Uncles.... read more

Gefail yr Ynys – artists in residency appointed

We are pleased to announce that the second pair of resident artists have begun their month-long residencies at the forge at Gefail yr Ynys, Caernarfon. Pairing a local Gwynedd-based artist with someone from further afield the residencies involve skills exchange and an... read more

Eisiau Gwybod Mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod am y prosiect hwn neu unrhyw brosiect STAMP arall, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU